Skadedyrkontroll1

Trenger du  hjelp mot skadedyr? 

Skogmus

Forest mice

Forest mice are not as common to see indoors as house mice, but it can happen. Most often it is during the autumn months that the forest mouse pulls in to find a place to overwinter. A significant difference between forest mice and house mice is thatforest micedo not breed inside houses, and it may thus be somewhat easier to overcome this type of mouse if they have taken up a dwelling.

Skogmus som skadedyr

In addition to thehouse mouse, forest mice are the most commonmouse speciesin Norway. This species is found north of Sør-Trøndelag and in the valleys of eastern Norway. Although it prefers to stay outdoors, it can soak into houses, garages, and other types of buildings during the fall months to overwinter. Forest mice are therefore considered a pest as it can create major problems for humans and buildings.

Different types of forest mice

skogmus

In Norway, there are both small forest mice andlarge forest mice. Small forest mice are recognized by a grayish-brown back, grayish-white abdomen and an indistinct yellowish-brown chest spot. These grow between 8-10 centimeters long and weigh between 8-28 grams, while the tail is 7-9 centimeters long. The large forest mouse is, as the name implies, notched larger than small forest mice. Their body length is between 8-13 centimeters and they weigh 12-55 grams. The tail is 9-13 centimeters. The coat colors are
also somewhat different, with a brown-red back, white belly and a distinct yellowish-brown chest. Forest mice are also characterized by the fact that they have a sharper snout than ordinary house mice.

What you should know about forest mice

Forest mice are not as common to see indoors as house mice, but it can happen. Most often it is during the autumn months that the forest mouse pulls in to find a place to overwinter. A significant difference between forest mice and house mice is thatforest micedo not breed inside houses, and it may thus be somewhat easier to overcome this type of mouse if they have taken up a dwelling. Forest mice normally get two to three litters outdoors during the summer months, whilehouse micebreed all year round and get more litters. Forest mice not only pull into houses, but they can also be found in garages.

The activity of forest mice is usually greatest at night, then they take the opportunity to look for food. They can find food almost anywhere, as they are skilled climbers and can make their way up smooth walls and surfaces. In addition, they can jump high, dig and even swim.

Harm caused by forest mice

Mice in houses

Som med de fleste andre mus, kan skogmus gjøre store skader dersom de kommer inn i bygninger. De er ivrige gnagere og vil tygge på omtrent alt de kommer over, blant annet klær og mat. I de værste tilfellene kan skogmus gnage i stykker strømledninger eller vannrør, noe som kan føre til brann eller fuktskader. Det er også vanlig at de gnager på isolasjon, treverk og betong.

En annen fare med skogmus er at de bærer med seg smitte som kan overføres til mennesker. Eksempel på sykdommer og virus man kan få via skogmus er diaré og
Salmonella. Smitten skjer som regel ved at musa legger igjen avføring på eller i nærheten av matkilder, og du bør derfor være svært nøye med renhold om du ser spor etter mus i boligen din. For å lære mer om hvilke skader skogmus kan gjøre på mennesker og bygninger, kan du
lese denne artikkelen.

Tips til forebygging og bekjempelse av skogmus

• Tett alle sprekker og hull som er større enn seks millimeter for å unngå at skogmus kommer seg inn i bolig eller garasje. Det anbefales å bruke metallnetting, metallplater eller musebånd som dyrene ikke kan gnage seg gjennom.

• Fjern tilgang på mat og vann ved å oppbevare dette i tette plastbeholdere slik at musene ikke har tilgang på næring.

• Fjern søppel, busker og kratt rundt boligen som musene kan oppholde seg i.

• Gå til innkjøp av musefeller og musejager, og plasser disse i områder musene ferdes
hyppig.

Trenger du hjelp til problemer med skogmus i bolig eller garasje? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt
Scroll to Top