Skadedyrkontroll1

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Skogmus

Skogmus som skadedyr

I tillegg til husmusa, er skogmus den vanligste musearten i Norge. Denne arten finnes nord for Sør-Trøndelag og i dalene på østlandet. Selv om den foretrekker å oppholde seg utendørs, kan den trekke inn i hus, garasjer og andre typer bygninger i høstmånedene for å overvintre. Skogmus regnes derfor som et skadedyr da det kan skape store problemer for mennesker og bygninger.

Ulike typer skogmus

skogmus

Her til lands finnes både liten skogmus og stor skogmus. Småskogmus gjenkjennes av en gråbrun rygg, gråhvit buk og en utydelig gulbrun brystflekk. Disse blir mellom 8-10 centimeter lange og veier mellom 8-28 gram, mens halen er 7-9 centimeter lang. Storskogmusen er, som navnet tilsier, hakket større enn småskogmus. Kroppslengden er mellom 8-13 centimeter og de veier 12-55 gram. Halen er 9-13 centimeter. Pelsfargene er
også noe annerledes, med en brunrød rygg, hvit buk og et tydelig gulbrunt bryst. Skogmus kjennetegnes også av at de har en spissere snute enn vanlig husmus.

Dette bør du vite om skogmus

Skogmus er ikke like vanlig å se innendørs som husmus, men det kan skje. Som oftest er det i høstmånedene at skogmusa trekker inn for å finne et sted å overvintre. En vesentlig forskjell mellom skogmus og husmus er at skogmus ikke yngler inne i hus, og det kan dermed være noe lettere å få bukt med denne typen mus dersom de har inntatt en bolig. Skogmusa får normalt sett to til tre kull utendørs i sommermånedene, mens husmus yngler hele året og får flere kull. Skogmus trekker ikke bare inn i hus, men man kan også finne de i garasjer.

Aktiviteten til skogmusa er som oftest størst på nattestid, da benytter de sjansen til å lete etter mat. De kan finne mat nesten hvor som helst, da de er dyktige klatrere og kan komme seg opp glatte vegger og flater. I tillegg kan de hoppe høyt, grave og til og med svømme.

Skader forårsaket av skogmus

mus i hus

Som med de fleste andre mus, kan skogmus gjøre store skader dersom de kommer inn i bygninger. De er ivrige gnagere og vil tygge på omtrent alt de kommer over, blant annet klær og mat. I de værste tilfellene kan skogmus gnage i stykker strømledninger eller vannrør, noe som kan føre til brann eller fuktskader. Det er også vanlig at de gnager på isolasjon, treverk og betong.

En annen fare med skogmus er at de bærer med seg smitte som kan overføres til mennesker. Eksempel på sykdommer og virus man kan få via skogmus er diaré og
Salmonella. Smitten skjer som regel ved at musa legger igjen avføring på eller i nærheten av matkilder, og du bør derfor være svært nøye med renhold om du ser spor etter mus i boligen din. For å lære mer om hvilke skader skogmus kan gjøre på mennesker og bygninger, kan du
lese denne artikkelen.

Tips til forebygging og bekjempelse av skogmus

• Tett alle sprekker og hull som er større enn seks millimeter for å unngå at skogmus kommer seg inn i bolig eller garasje. Det anbefales å bruke metallnetting, metallplater eller musebånd som dyrene ikke kan gnage seg gjennom.

• Fjern tilgang på mat og vann ved å oppbevare dette i tette plastbeholdere slik at musene ikke har tilgang på næring.

• Fjern søppel, busker og kratt rundt boligen som musene kan oppholde seg i.

• Gå til innkjøp av musefeller og musejager, og plasser disse i områder musene ferdes
hyppig.

Trenger du hjelp til problemer med skogmus i bolig eller garasje? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt