Skadedyrkontroll1

logo-

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Stokkmaur

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Stokkmaur

Har du problemer med Stokkmaur? Da bør du ta kontakt med et skadedyrfirma. Feil behandling av stokkmaur kan gjøre problemet mye større. Ta kontakt med Skadedyrkontroll1. Vi har høy kompetanse på behandling av stokkmaur. Markedets beste og sikreste metoder. 

Ta kontakt

Stokkmaur er vår størte maurtype og kan bli opptil 18mm lang. Normale arbeidere varierer i størrelse fra 5-14mm. Mange forveksler stokkmaur med rød skogsmaur, siden denne også er en relativt stor maurtype. Den sikreste måten å kjenne igjen en stokkmaur, er at denne har helsvart hode. Skogsmaur derimot har røde felter på begge sider av hodet. 

Stokkmaur er en av få insekter som kan gjøre skade på bygninger. En vanlig misforståelse er at de spiser treverket, men det gjør den ikke. Den gnager ut og fjerner materiale for å gjøre plass til bolig.

Stokkmaur

Hva gjør man med stokkmaur

Å forebygge mot maurangrep er vanskelig. Ønsker du å redusere sannsynligheten for at du får et stokkmaurangrep, kan du alikevel ta noen forholdsregler. Treverk bør ikke råtne i nærheten av huset, gamle stubber i hagen bør fjernes og man bør kontrollere boligen for fuktighet,  vannskader utbedres raskt og krypkjellere og loft må ha tørre forhold og være godt ventilert. Stokkmaur er ikke kjent for å ta bolig i tørre forhold.

Har du fått stokkmaur i hus, vil det være nødvendig med en bekjempelse. Bekjempelser kan være meget vanskelig og krever ofte god forståelse for maurene og maursamfunnets struktur. Veldig mange som opplever stokkmaur i boligen, gjør ofte flere forsøk på å fjerne disse selv. Ofte vil dette være mislykket og i mange tilfeller gjøre problemet større. Bekjempelse av denne maurtypen bør overlates til et skadedyrfirma.

Skal man foreta en effektiv bekjempelse, er det viktig at alle reir blir funnet. Dette kan være vanskelig. Bekjempelse som ikke er rettet direkte mot reir vil være tidkrevende og utfordrende. finner man flere reir i huset må de bekjempes samtidig. Dersom man forstyrrer maurene med mislykkede forsøk på fjerning, kan de forflytte seg, og dermed gjøre en bekjempelse vanskelig. Føler man seg sikker på at man kan løse problemet selv, kan man få flere tips, å kjøpe effektive midler mot stokkmaur på skadedyrproffen.no

Hvis konstruksjonen tillater det, kan man åpne opp og blottlegge samfunn. Direkte bekjempelse med riktig type maurmiddel, vil da ha stor mulighet for å lykkes. Stokkmauren er følsom for de fleste maurmidler, og disse kan derfor brukes direkte i reiret. Disse maurene danner ofte satelittkolonier, slik at et reir inne i boligen ofte har sammenheng med flere reir inne. eller utenfor byggningen. Finner du reir nær huset i stubber, råttent tre, vedstabler eller lignende, er det derfor lurt å fjerne disse fra tomten. 

Hvis man ikke finner ut hvor i huset reiret befinner seg, eller hvis reiret er på steder der man ikke kommer til, er bekjempelse mer utfordrende. I disse tilfellene vil bruk av forgiftet åte være nødvendig. Åtebehandling vil være tidkrevende og vanskelig. Åte beregnet på stokkmaur er forbeholdt profesjonelle skadedyrbekjempere.

Åte mot annen type maur, vil også virke, men denne er i utgangspunktet ikke sterk nok.  Åten plasseres utendørs eller innendørs der maur ferdes. Det er viktig at det ikke blir tomt for åte og at mauren blir tiltrukket av den og spiser den. Åten skiftes jevnlig. Det er bedre med mindre mengder åte flere ganger, enn store mengder på en gang. Åten må stå ute en periode etter at siste maur er observert. Bekjempelser av denne typen kan i noen tilfeller ta opptil et par måneder.

Bruk av åte fungerer best om man starter tidlig på sommeren. Starter man bekjempelsen sent, må den ofte følges opp året etter. Dersom man åtebehandler, må man ikke bruke maurspray eller andre midler samtidig. Dette kan forstyrre maurene, som da raskt kan legge om stiene sine.

Bruk av insektsspray i langs stier og andre steder maur oppholder seg, har en veldig begrenset bekjempelseseffekt.

Hvilken skade gjør stokkmaur

Stokkmaur er den største mauren vi har her i landet og den er en av få insekter som kan gjøre skade på bygninger. En vanlig misforståelse er at de spiser treverket. Mange tror at den spiser tre, men det gjør den ikke. Den gnager ut og fjerner materiale for å gjøre plass til bolig.

Ofte er maurskade et symptom påunderliggende problemer med fuktighet i konstruksjonen. Normalt sett er tørt trevirke for hardt til at stokkmaur klarer å ta bolig i det.

Stokkmaur skade

Er stokkmaur farlig

Stokkmauren er ikke så farlig som mange tror. Den får ofte skylden for skader som har bakenforliggende årsaker. Ofte er det fuktproblemer som gjør at de velger å bosette seg inne i boliger. Selv om den kan gjøre skade på friskt treverk, er veldig ofte skader av maur i forbindelse med en fukt- eller råteskade.

Etablering av et maursamfunn kan ta så mye som 7-10 år, og det er ingen krise om skaden ikke utbedres umiddelbart. Dersom det oppdages flyvemaur inne i en bolig er dette et tegn på et etablert samfunn inne i boligen. Dette samfunnet har sannsynligvis vært i boligen 6-7 år eller mer

Hvordan fjerne stokkmaur selv

I utgangspunktet være forebygging som er det mest effektive. Dersom vi ikke får stokkmaur i vegg, eller andre plasser i konstruksjonen, så er heller ikke en bekjempelse nødvendig. Derfor bør man hindre at treverk i og nær hus råtner og tette hull rundt rør og ledninger som går inn i huset.

Hvis du alikevel ønsker å gå igang med bekjempelse av stokkmaur selv. Ber vi deg om å tenke deg godt om og følge disse rådene.

Ved angrep bør reir lokaliseres ved at du følger maurstier, se etter hvor mauren kaster ut treflis/spon og isolasjon fra reirbyggingen. Man kan også lytte etter ”krafsing” fra maurreir i vegger. Skal man fjerne stokkmaur selv vil det værte nøvendig å velge det beste middelet mot stokkmaur. Alle maurmiddel fungerer mot stokkmaur, selv om det i utgangspunktet ikke står på pakken. Det trengs bare større mengder og mer tålmodighet for å oppnå et godt resultat. 

Utilgjengelige eller ulokaliserte reir bekjempes med forgiftet åte som en avgrenset indirekte behandling. Det å velge riktig bekjempelsesmiddel mot maur er avgjørende for et godt resultat.

-Vær på vakt når de leter etter nye hjem om våren, og når samfunnet vokser og har behov for større boareal.
-Det er vanskelig å forebygge et angrep, men det hjelper å holde utearealet ryddig.
-Unngå busker, planter og vedstabler tett inntil grunnmuren.
-Mauren liker ikke småstein og grus. Et belte av grus rundt grunnmuren kan derfor virke forebyggende.
-Sjekk dører og vinduer for sprekker og tett om nødvendig – slik at mauren ikke kan krype inn.
-For å bli kvitt stokkmauren må man finne hovedtua og ta knekken på den og dronningen. 
-Husk at de fleste sprøytemidler er farligere enn mauren, så vær forsiktig.

Dersom en direkte bekjempelse med sprøytemiddel ikke lykkes med å fjerne kolonien fra konstruksjonen, kan samfunnet relokalisere til andre steder I konstruksjonen. Det er da fare for at det kan dannes flere satelittkolonier ut ifra den opprinnelige kolonien. Mislykkede forsøk på bekjempelse av stokkmaur, kan ofte blir dyrt.

Dersom du har vært så uheldig å fått stokkmaur inn i din bolig, kan det være greit å få litt hjelp til å vurdere hvilke tiltak som bør gjøres videre. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale, slik at du velger de riktige skrittene for å løse ditt problem.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Skroll til toppen