Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Veggedyr

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Veggedyr

Veggedyr

Veggedyr er et blodsugende insekt som er tett knyttet til mennesker. Dette insektet var tidligere en stor plage i Norge, men ved hjelp av insektmidler ble veggedyr nesten utryddet på 50-tallet. På grunn av resistens mot insektmidlene og økt reiseaktivitet har forekomsten av veggedyr økt kraftig over store deler av verden de siste 15 årene.

Hvordan ser veggedyr ut

• Rødbrun

• Oval og flattrykt kroppsform

• Bakkropp oppsvulmet ved blodsuging

• Vingeløs

• 4-5 mm lang som voksen

veggedyr

Utberedelse

Veggedyr finnes innendørs over hele verden og har i de senere år blitt mye mer vanlig i Norge. I Norge er det i hovedsak arten Cimex lactularius vi finner, men i tropene finnes  det noen flere varianter av veggedyr, Cimex hemipterus og Leptocimex boueti, disse har også mennesker som hovedvert. Den sistnevnte arten finnes bare i Afrika. I Norge kan også flaggermustege (Cimex dissimilis) og svaletege (Oeciacus hirundinis) i spesielle situasjoner komme innendørs og stikke mennesker.

Hvor finner vi veggedyr

Veggedyr finner vi ofte nær en matkilde. Det vil si at når veggedyr infiserer et hjem, er det som regel i sengen de oppholder seg. Side veggedyr vanligvis spiser om natten er sengen det sikreste stedet for et måltid. De lever av å suge blod, og suger som oftest blod på steder som ikke er dekket av tøy. Etter at de har sugd ferdig, forsvinner de raskt tilbake til gjemmestedet hvor fordøyelse, hudskifte og egglegging foregår. Her avlegger det også de karakteristiske brunsvarte ekskrementene. Ved jevnlig tilgang på mat suger veggedyrene blod ukentlig ved romtemperatur.

Bittene kan i seg selv være svært irriterende, og hvis man klør mye på bittstedene, kan dette føre til bakterieinfeksjoner. Det er stor individuell forskjell på hvordan menneskers reagerer på veggedyrbitt. Noen får kraftige, kløende merker, mens andre får liten eller ingen reaksjon. Reaksjonen på bitt kan komme umiddelbart eller etter en stund.

Det er ikke kjent at veggedyr overfører sykdommer til mennesker.

Hvordan oppleves veggedyr

Den psykiske belastningen ved å ha veggedyr i boligen er for mange stor. I tillegg til ubehagelige og plagsomme bitt, vil mange oppleve søvnmangel og andre reaksjoner som, angst og depresjon. Usikkerheten for hvordan man skal bli kvitt veggedyr, kostnadene for en kostbar bekjempelse osv. er også med på å øke den psykiske belastningen. Dersom veggdyr ikke blir bekjempet så raskt som mulig etter de er oppdaget, eller det blitt gjort gjentatte mislykkede forsøk på å fjerne dem, vil kostnader ofte øke betydelig, samtidig som spredningsfare og de psykiske belastningene vil øke etter hvert som tiden går og frustrasjonen over angrepet øker.

Trenger du hjelp til å fjerne veggedyr eller anne type skadedyrkontroll, ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top