Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Husmus

Det er ikke altid lett å bli kvitt husmus når de først har flyttet inn i huset. Får du ikke kastet dem ut selv, kan vi hjelpe. Vi har lang erfaring med bekjempelse av mus i boliger.

Husmus utseende

 • Pelsfargen varierer fra brun til grå eller svart
 • Lengde 6-10 cm(kropp), hale 7-10 cm, 12-28 gram
 • Små øyne og ører, spiss snute
 • Ekskrementer: 3-6mm, spisse ender, oftest svarte
 • Latinsk navn Mus Musculus
husmus

Biologi og adferd

Husmus finnes over hele landet. For husmus som lever ute er 3-4 kull i løpet av sommerhalvåret vanlig og antall unger er normalt sett 4-7. Den er kjønnsmoden allerede ved en alder på 5-8 uker. Husmus blir bare rundt 1 år gammel. Ulikt skogmusa kan den også leve innendørs hele året. Mus som lever innendørs yngler hele året og har et større antall kull. Husmus er nysgjerrige og er altetende, men foretrekker korn og hamstrer ivrig. Er mattilgangen god, beveger musa seg bare få meter fra bolet. Musa spiser fra mange ulike matforråd hver natt og de kan klare seg uten tilgang på vann. Der matmangelen blir stor kan husmus gå lengre avstander for å finne mat.

Husmusa er mest aktive i skumringen og om natten. Den kan svømme, og den klatrer godt. Alle gnagere gnager for å undersøke og utforske ting, og ikke for å slite ned tennene. De gnager ofte for å komme til mat. Dette kan de gjøre ved å gnage seg gjennom emballasje eller for å prøve å komme seg gjennom en vegg.

Husmus som skadedyr

Husmusa er sammen med brunrotte et av de viktigste skadedyrene vi har. De ødelegger for store verdier med gnaging og bolbygging. I tillegg til den økonomiske skaden har den et potensial til å spre sykdom. Det er svært vanlig at mennesker er redde for mus, og selv om denne frykten som oftest er ubegrunnet, så skal man ikke overse betydningen av den psykiske påkjenninge av å oppleve mus som skadedyr.

Husmus gnager på alt, og kan ødelegge strømledninger, isolasjonsmateriale, treverk, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Den forurenser med urin og ekskrementer. Lukt etter døde dyr, urin og ekskrementer forekommer. Avføringen kan inneholde diaréfremkallende smittestoffer, og musa kan spre smitte fra urene til rene områder.

Forebygging og bekjempelse

 • Steng alle sprekker og hull større enn 6mm
 • Bruk metallnetting, metallplater e.l. som dyrene ikke kan gnage gjennom.
 • Fjern tilgang på mat og vann
 • Fjern søppel, busker og kratt rundt boligen
 • Feller plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dyrene går.
 • Åtestasjoner med forgiftet åte kan brukes om det er mange dyr over et stort område. Vær obs på luktproblem fra døde individer
 • Lydskremmere har ingen effekt.

Ekskrementer fjernes  med  såpevann  og  klut  (ikke  kost/støvsuger). Bruk hansker og eventuelt munnbind.

Siden husmus kan leve og yngle inne i hus hele året, er det viktig å fjerne dem så raskt som mulig. Ta kontakt med oss for å bli kvitt husmus raskt og effektivt.

Les mer om hvordan bli kvitt mus.

Kilde: Fhi.no

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale
Scroll to Top