Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Småskogmus

Utseende

 • Gråbrun rygg, gråhvit buk, utydelig gulbrun brystflekk
 • Kroppslengde 8-10 cm, hale 7-9 cm, 8-28 gram
 • Store øyne og ører. Spissere snute enn husmus
 • Ekskrementer: 3-6 mm, spisse ender, oftest svarte
skogmus

Biologi og adferd

Småskogmus finnes nord til Sør-Trøndelag. Den har 2-3 kull om sommeren. musene er nysgjerrig og hovedsakelig nattaktiv. Den svømmer, hopper og graver godt. Den kan klatre, men ikke så godt. Føden består av frø og korn. Om høsten trekker musene ofte inn i bygninger, men yngler ikke inne.

Skade

Musa gnager på alt, og kan ødelegge strømledninger, isolasjonsmateriale, treverk, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Den forurenser med urin og ekskrementer. Lukt etter døde dyr, urin og ekskrementer forekommer. Avføringen kan inneholde diaréfremkallende smittestoffer, og musa kan spre smitte fra urene til rene områder.

Forebygging og bekjempelse

 • Steng alle sprekker og hull større enn 6mm 
 • Bruk metallnetting, metallplater e.l. som dyrene ikke kan gnage gjennom.
 • Fjern tilgang på mat og vann
 • Fjern søppel, busker og kratt rundt boligen
 • Feller plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dyrene går.
 • Åtestasjoner med forgiftet åte kan brukes om det er mange dyr over et stort område. Vær obs på luktproblem fra døde dyr
 • Lydskremmere har ingen effekt.

Ekskrementer gjernes  med  såpevann og  klut  (ikke  kost/støvsuger). Bruk hansker og eventuelt munnbind.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med mus i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale
Scroll to Top