Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Rotter i hus

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Rotter i hus

Bli kvitt rotter i hus

Rotter  kan forårsake skade på eiendom og spre sykdommer. Det er viktig å ta tiltak for å bli kvitt dem.

Vi opplever økning i antall henvendelser fra mennesker som har problemer med rotter i hus. De senere årene har rottebestanden i byer og tettsteder økt, slik at fler og fler oplever problemer med rotter. De kommer ofte inn via små åpninger i bordkledningen eller rør, og gnager seg deretter gjennom isolasjon og ledninger i veggen.

Ta kontakt

Rotte i vegg eller gulv?

Et åpenbart tegn på at man har rotter i huset er selvsagt at man ser en rotte løpe over kjøkkengulvet, men det er ikke alltid at tegnene er så åpenbare. Rotter er mest aktive om natten, og selv da liker de å holde seg i skjul for mennesker. Ofte er et av de første tegnene at man kan høre rotter i veggen om natten, altså enten at rottene løper rundt inne i veggen eller at de skraper eller gnager på noe slik at man hører det. Et annet vanlig tegn er at man ser avføring som tyder på at rottene har vært der.

Hvis man ser avføring rett utenfor huset helt inntil grunnmuren så kan det være et tegn på at rottene har kommet seg inn mellom den ytterste bordkledningen og huset, og dersom det er tilfellet vil de også ofte ha kommet seg lengre inn i veggen eller til og meg helt gjennom. 

rotter i hus

Hvor lenge lever rotter?

Den normale levetiden til en rotte er bare omtrent et år, men dersom den har gode forhold slik som i et varmt hus med mye tilgjengelig mat, så vil den kunne leve opptil et par år. Problemet med rotter er ikke at de lever spesielt lenge, men at de rekker å få utrolig mange barn i løpet av sin levetid. Rotter blir kjønnsmodne etter bare et par måneder og kan deretter få i overkant av 5 kull med unger i året hvor hvert kull kan bestå av rundt 10 rotter. Det er altså ikke uvanlig at en rotte i løpet av sin levetid kan formere seg og få over 50 rottebarn.

rotter

Hvor store blir rotter

Rotter blir normalt sett opptil 25cm lange uten hale og opp mot 500gram. En av verdens ledende eksperter på brunrotte, Bobby Corrigan sier den største rotta av arten rattus norvegicus som noengang er funnet ca. 820gram. Han sier det er funnet flere individer på opp mot 770 gram. Alikevel ble det i sverige i 2014 fanget en rotte i et hus som anslagsvis veide 1 kg. Det vil gjøre denne rotta til verdens største rotte av dette slaget. Den målte 39,5 cm. 

Gigantiske monster rotter i amerkanske storbyer som vi ser ofte på youtube, er nære slekninger av brunrotte. Gambiske rotter blir normalt sett opp mot 1,5 kg. Men det er observert og fanget vesentlig større indivder enn dette.

rotte i garasjen

Hvilke problemer skaper rotter i huset?

De fleste vil være enige i at tanken på at en rotte løper fritt inne i huset vil være ubehagelig, men skaden som forårsakes av rotter kan være langt mer alvorlig enn det. Rotter gnager på nesten hva som helst, og vil dermed ofte kunne ødelegge elektriske anlegg, isolasjon eller rør som finnes i veggen. Konsekvensene dersom dette får holde på lenge nok kan være store, det kan for eksempel føre til lekkasjer som resulterer i at hele vegger må byttes ut, eller bidra til økt brannfare ved at elektriske anlegg blir skadet. I noen tilfeller vil skade forårsaket av rotter kunne koste flere hundre tusen om ikke millioner å fikse.

En annen konsekvens av rotter i huset er at det kan begynne å lukte. Det er spesielt døde rotter og avføring som gjør at det lukter, og antallet døde rotter og mengden avføring vil kunne bygge seg opp over tid dersom rottene ikke drives ut av huset. Dersom man får en situasjon med mye avføring og døde rotter i veggene kan dette gjøre at hele huset lukter, og det kan koste store summer å bli kvitt lukten.

Hvordan forebygger man at rotter kommer seg inn i huset?

Det er flere forebyggende tiltak man kan ta dersom man er redd for å få rotter i huset. Noe av det viktigste er å forhindre at det finnes åpninger hvor rottene enkelt kan komme seg inn i huset. Det er typisk åpninger i bordkledningen, rør eller ventiler som inviterer rottene inn i veggen og videre inn i huset. Det kan være lurt å gå en runde rundt huset og tette alle åpninger som er større enn omtrent 1 cm, rottene kan nemlig komme seg inn gjennom svært trange åpninger. Husk også at rotter både kan klatre og svømme, så pass på å dekke alle åpninger uansett om de virker vanskelige å nå.

Et annet viktig tiltak er å redusere insentivene som rottene har for å tilbringe tid i nærheten av huset ditt. Det betyr å sørge for at rottene ikke finner ting å spise rundt huset. Dersom rottene har tilgang til restavfall som ligger slengt utenfor huset vil dette kunne tiltrekke rotter og la dem formere seg i voldsom fart. Pass på at du plasserer alt husholdningsavfallet ditt i en søppelbøtte som rottene ikke klarer å komme seg inn i, og hvis du spiser ute på terrassen bør du rydde godt opp etter deg når du er ferdig.

Du kan også plassere ut noen feller rundt huset på steder hvor du mistenker at rottene vil kunne finne veien. Dermed kan du holde den lokale rottebestanden nede før det blir et problem for deg og din eiendom. Dersom du begynner å få flere rotter i fellene enn normalt kan dette også være et tegn på at du bør iverksette flere tiltak for å få ned rottebestanden.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top