Skadedyrkontroll1

Trenger du  hjelp mot skadedyr? 

Tips mot mus

Tips against mice

Mice can do a lot of damage since they eat almost anything. For example, in pursuit of nest materials, they may find themselves gnawing on wires until there is a short circuit and resulting Fire. We’ll go through some good tips against mice.

Tips to get rid of mice

Mice can do a lot of damage since they eat almost anything. For example, in pursuit of nest materials, they may find themselves gnawing on wires until there is a short circuit and resulting Fire. We’ll go through some good tips against mice.

Mice in the wall

Close the mouse holes:
Prevent mice from entering. Make sure that there are no holes and entrances for mice, and that there is no food they can gnaw on.
Use metal mesh or steel wool:
Close basement windows, check that all windows are intact, that ventilation openings have fine-mesh wire cloth, that doors close tightly and that no trees or shrubs grow close to the wall. Close all holes with fine-mesh metal mesh or steel wool. If necessary, place metal screens on vertical tubes so that mice cannot climb over them.
Pack all food together and store in the refrigerator or in closed containers. Make sure there is no kitchen waste for mice to find.

Use of traps

Use traps if mice have entered houses. If you use poison indoors, you risk that the mice lie in their hiding places and die, and then you have a dead mouse lying under the floor, for example, where it smells and can become the origin of flies andfleskeklans. (beetle).

Which mousetrap is best?

When choosing the right mousetrap, there are several factors to consider. Pest control officers often choose a trap that is sensitive, easy to buckle up, has a powerful spring and is easy to place. When it comes to which mousetrap we think is the best, we have chosen to use this simple but safe trap:

best musefelle

We choose this mousetrap, which we have extensive experience emd to use. The trap on the right is our clear favorite, as it is somewhat more powerful and has a design that allows mice not to be able to pull out of the trap to die somewhere else, unless it instantly dies from the blow. Youcan buy these mousetraps here.

What to use as a bait in the trap?
If you are using a folding trap, place the bait to be used firmly attached to the trigger of the trap. For thehousemouse, bait can be liver pâté, sausage, cheese or peanut butter, while the forest mouse prefers peanut butter, walnuts or almonds. Both types of mice can also be lured with peanut butter, raisins or chocolate
Take care of pets:
Place traps perpendicular to the panels andwalls with the impact bar facing the wall where the miceare. Make sure dogs and cats can’t run into the trap.

Bruk av gift

Bruk kun musegift eller rottegift om nødvendig.

Oppbevar alltid musegift trygt og utilgjengelig for barn og kjæledyr.
Plasser gift i sikre beholdere som plastrør eller lignende.
Kun gift solgt i ferdig fyllte sikre stasjoner er tillatt til privat bruk mot husmus og de kan kun brukes innendørs. Giften skal derfor ikke taes ut av boksen for å legges på andre steder.

Fjerning av døde dyr
Vær forsiktig og fjern døde mus hvis du har sluppet ut gift. På etiketten kan du se hvordan du kvitter deg med døde rotter eller mus.

Hva med andre dyr eller fugler?

Ta vare på fugler og andre mindre dyr. Musegift er mindre giftig for andre større dyr. Det skal ganske store mengder til før en katt eller hund dør av gift. Men dersom andre dyr jevnlig spiser mus eller rotter som et påvirket av gift, kan disse etterhvert få i seg så store mengder at de kan dø. Fugl er spesielt utsatt for dette.
Ta kontakt med skadedyrbekjemperen
Hvis du fortsatt ikke kan bli kvitt mus, bør du kontakte autoriserte skadedyrbekjemper. De kan bruke andre midler og har lang erfaring i bekjempelse av mus.

Tips for et musefritt hjem

Forebygg det eller bruk feller. Gift er den siste utvei.

Hvordan merke om du har mus?

Se etter ekstremer, skrapelyder, stygg lukt og skader f.eks. ledninger er typiske tegn på mus eller rotter.

Lær forskjellen mellom mus og rotter

Har du besøk av en mus, vil det ofte være en husmus eller en skogsmus. Er du usikker på om du har rotte eller mus kan adferd være en viktig faktor. Mus legger fra seg mere spredt avføring og du vill lettere finne ekskrementer. En rotteunge er alltid større enn en voksen mus.

Hvilken feller er best?

Noen feller er laget for å fange mus i live, mens andre dreper dem.
I en musefelle kan du legge alt fra havregryn, peanuttsmør, rosiner, nøtter, krydrede pølser og sjokolade.

Det er viktig å vite at man som privatperson ikke skal bekjempe mus med kjemiske midler. Har du mistanke om at det er mus der du bor, bør du kontakte et skadedyrfirma.

Ta kontakt
Scroll to Top