Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Sandefjord

Skadedyrkontroll Sandefjord

Skadedyrkontroll krever tålmodighet, kunnskap, erfaring og riktig utstyr. 

Det er ikke alltid å lett å finne årsakene til skadedyr selv.  Vi har dyktige teknikere med lang erfaring som er trent på å lete etter årsaken til dine skadedyrproblemer. De står klare for å hjelpe deg!

Vi bruker de aller siste metoder som har høy effektivitet, samtidig som det er uten fare for miljø og helse. Vi velger den metoden som er trygg, men samtidig veldig effektiv. Trenger du hjelp fra en autorisert skadedyrtekniker, med lang erfaring?

Lokalt Skadedyrfirma. Våre teknikere har høy kompetanse på skadedyr og har lang fartstid i bransjen.

Lokal skadedyrkontroll

Sandefjord er Vestfolds mest folkerike kommune med vel 62.000 innbyggere. Sandefjord er ikke minst kjent som en sommerby. Byen har en kystlinje på hele 146 kilometer, med 116 øyer og holmer, utallige svaberg, strender og viker. Nord i storkommunen ligger store skogs- og landbruksarealer, som også egner seg godt for fritidsformål.

Vårt milde fuktige klima, reisevaner og import, gjør at skadedyr og skadedyrproblemer øker. Insekter, rotter og mus får bedre levevilkår etter hvert som våre vaner forandrer seg.  Insekter har store spredningsmuligheter og nye arter dukker opp i våre hjem. skadedyrprolemer øker i Norge og etterspørsel etter skadedyrkontroll øker. 

De mest vanlige skadedyrene vi møter på i Sandefjord er musrotterstokkmaursukkermaurskjeggkreStripet borebille (mit) og veggedyr.

sandefjord

Rotter og mus trenger mat, husly og vann for å overleve. Husly gir beskyttelse mot rovdyr, vær, og en trygg plass å formere seg. Selv om gnagere krever vann, er deres behov varierende veldig etter art. Bruk eksklusjon og behandlingsmetoder for å fjerne gnagere på en trygg og effektiv måte. Den mest effektiv langsiktige løsningen er å tette inngangshull hvor gnagere kan komme inn. Tettetiltak av gjennomføringer ogandre inngangspunkter forhindrer gnagere fra å komme inn i bygninger og hjelper til med å unngå en invasjon. Våre teknikere har lang erfaring og høy kompetanse på effektive metoder. Vi et hvordan vi kan fjerne å holde boligen din fri for rotter og mus i fremtiden.

rotte

Vårt inneklima har vist seg å være veldig gunstig for skjeggkre og siden 2013 har skjeggkre derfor blitt vanlig å finne i norske bygg. Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre og vi kan finne dem i alle rom i boligene med angrep.  Sannsynlig utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er fra 18 måneder og opp mot tre år. Til tross for at skjeggkre kan overleve på næringsfattige matkilder som papir, er dette en næringsfattig kilde for skjeggkre. Skjeggkre trenger tilskudd av proteiner for å oppnå full utvikling og vil da ha behov for et mer variert kosthold for å kunne formere seg å utvikle seg.  Skjeggkre er ikke i stand til å skifte hud på enkle dietter bestående kun av karbohydrater. Evnen til å overleve lenge på papir er derfor trolig forbeholdt de senere stadier i utviklingen.  Skjeggkre vil sannsynligvis ikke kunne formere seg dersom deres matkilde kun består av papir. Andre insekter som kommer inn I konstruksjonen til skjeggkre vil kunne være en god kilde til proteiner. (eks. Fluer)

skjeggkre

Stripet borebille hører med til familien borebiller (Anobiidae), underfamilien stripeborebiller (Anobiinae). Billen er ofte å se i eldre boliger langs kyststrøk, ofte i kjellere hvor fuktigheten er høy. Flygehullene på treoverflaten er sirkelrunde 1-2 mm brede. Larvegangene er under 2 mm brede og går på kryss og tvers i veden. Boremelet er lyst. For å se om angrepet er aktivt, kan flygehullene merkes eller tettes, for å se om nye hull oppstår. Larvene bruker to eller flere år på sin utvikling, avhengig av levevilkår som temperatur og fuktighet.. Forpuppingen skjer fra mai til midten av juli. De voksne billene klekker og gnager seg ut fra slutten av juni til begynnelsen av august. Antall egg varierer mye, men 20-40 er vanlig. Skadene vil bli størst om treverket kun består av splintved, hvis ved-fuktigheten ligger mellom 18 og 30 % og temperaturen er i overkant av 20 °C i sommermånedene. Under slike forhold kan treverket bli helt oppspist. 

stripet borebille

Veggedyr er nattaktive og suger blod av mennesker og dyr. De finnes i hele Norge og er de siste årene blitt stadig mer vanlige, særlig på overnattingssteder. Veggedyr spres med reisebagasje og brukte møbler/gjenstander. Har veggedyrangrep etablert seg i et rom, kan det på egenhånd spre seg videre til andre rom i samme bygg. På dagen gjemmer dyrene seg i nærheten av plassen vi sover. Sprekker i senga, bak listverk, i skap osv. De kan overleve lenge opp mot 1 år uten mat. Veggedyret utvikles fra egg, gjennom fem nymfestadier til voksen. Dette kan ta fra en måned til et år avhengig av temperatur og tilgang på føde.

Veggedyr

Maur

Maur som anlegger reir innendørs kan ødelegge myke byggematerialer isoporisolasjon eller fuktskadet trevirke. Maur som kommer inn etter mat eller som har bosatt seg inne kan være til irritasjon og gjøre stor skade på bygg.

Forebygging av maur kan gjøres med å bruke grus på steder hvor man normalt ville brukt sand. Fin grus istedenfor sand under heller utendørs, tette sprekker i husvegg, sette på insektnett på lufteluker, unngå myke byggematerialer. Legg grov stein/pyntestein inn mot grunnmur istedenfor bed. Hvis du allikevel ønsker blomsterbed langs grunnmur, så ha avstand mot husvegg, og velg gjerne planter som ikke bladlus liker, for maur “melker” bladlus for honningdugg.

sort jordmaur

Viktig å finne ut hvilket skadedyr du har

Har du først fått skadedyr i boligen er et første du må gjøre å få en sikker identifikasjon på hva slags skadedyr du har fått i hus. Det er slett ikke alle dyr som kommer inn som i seg selv er et skadedyr. Mange dyr forviller seg inn, men finner veien ut selv eller dør i løpet av kort tid.

Dersom du for eksempel finner en markkakerlakk i huset, skal du ikke sette i gang skadedyrbekjempelse Markkakerlakken er den eneste typen kakerlakk som lever i norsk natur. Dette er en utendørslevende art som tilfeldigvis har forvillet seg innendørs. Derfor vil den raskt dø av seg selv. Markkakerlakken kan lett forveksles med en Tysk kakerlakk. Kommer det tysk kakerlakk inn i boligen har den blitt transportert inn, siden denne ikke lever ute i Norsk fauna. Denne arten skal det umiddelbart settes i gang bekjempelse imot.

Det kan være veldig vanskelig å vite hva slags art man finner, siden mange arter er veldig like. Vi hjelper deg gjerne med å identifisere insekter for å vurdere om du har et skadedyrproblem, og eventuelt i hvilket omfang det forekommer.

Når vi utfører skadedyrkontroll i Bergen er det ofte rotter, mus, sukkermaur, skjeggkre eller veps som er utfordringen, avhengig av hvilken sesong vi er inne i. Uansett hvilke dyr eller insekt som skaper ubehag eller skade for deg, har vi utstyr og kompetanse til å løse problemet på en effektiv måte.

Det beste er selvfølgelig om man ikke blir utsatt for et skadedyrangrep i det hele tatt. For å unngå det, bør man ta noen forhåndsregler. Vi har service og vedlikeholdsavtaler som går ut på at vi med jevne intervaller kontrollerer for problemer med skadedyr. På den måten kan ligger du i forkant av problemet og forebygger effektivt økonomisk belastende skader. Våre godkjente teknikere vil gjennomføre jevnlige kontroller og utformer elektroniske skriftlig rapporter som dokumenterer eventuelle funn og tilstand på bygget. Her vil også tiltak til ytterligere sikring eller bekjempelse formidles, dersom det oppstår behov for det.

Hvorfor skadedyrkontroll

Selv om skadedyr er uønsket og må bekjempes, må vi tenke på miljøet. Skadedyrkontroll bør utføres på en måte som begrenser bruken av kjemiske preparater så mye som mulig. I veldig mange tilfeller er ikke bruk av gift overhodet nødvendig. Kjemikalier og gift bør alltid være siste utvei for å løse et problem. Vi reduserer miljøpåvirkningen og tilbyr våre kunder et sikkert, trygt og sunt bo- og arbeidsmiljø. Fra vår avdeling i Sandefjord kan vi raskt rykke ut for å utføre skadedyrkontroll i hele nærområdet. Vi har god oversikt over hvilke skadedyr som ofte fører til problemer i Sandefjord, med vår lokalkunnskap. Vi vil raskt gjøre tiltak som sikrer at skadedyrene gir så liten innvirkning som mulig hos våre kunder. 

Konklusjon

Skadedyr er noe som påvirker din hverdag. Det kan være vanskelig å bli kvitt dem, og mange mennesker er ofte ikke villige til å investere tid og penger for å bli kvitt dem. Imidlertid kan du gjøre livet ditt enklere og sikre din bolig ved å bli kvitt skadedyr raskt og effektivt.

Kontakt oss for skadedyrkontroll i Sandefjord

 
Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale
Scroll to Top