Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Borebiller

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Borebiller

Borebiller

Borebiller er en fellesbetegnelse på små biller som gjør skade på treverk. De har flere lokale navn, som, Mit, Mott, Morr og Makk.  Den arten som oftest gjør skade, er stripet borebille. Billene kan gjøre alvorlig skade, særlig på eldre hus og møbler. Markhull» i treverk og møbler er som oftest forårsaket av disse billene. Borebiller har mange lokale navn som, Mit, Mott og Mår. Disse er vanlige skadedyr langs kysten av Telemark, Sørlandet og opp mot Vestlandet.

Stripet borebille er en veldig liten brun bille på 2,5 – 4 mm. Den har to distinkte nedsukk i bakenden av hode.Larven er hvit, og c-formet.

stripet borebille

Stripet borebille (Anobium punctatum) er den viktigste skadegjøreren på bygningstømmer og møbler i Norge. Den etterlater seg ca. 2 mm store flyvehull når billene kryper ut. Hus som blir angrepet bør det iverksettes tiltak på. Tiltak kan være sprøyting, gassing, utbytting av trevirke eller fuktreduserende tiltak.

Borebille skade

Borebiller gjør skade på trevirke ved at larvene gnager ganger i treverket. Dersom dette får utvikle seg kan dette svekke bæreevnen til konstruksjonen i bygninger. De angriper de fleste typer treverk, både gammelt og nytt. I tillegg kan de angripe møbler, bøker, papir og tapet. Borebiller er vanlig langs kyststrøk med høy luftfuktighet. Billen er mest vanlig i kyststrøk, ofte i kjellere, i bartretrevirke, men i mindre grad i løvtre. Flygehullene på treoverflaten er sirkelrunde 1-2 mm brede. Larvegangene er under 2 mm brede og går på kryss og tvers i veden. Boremelet er lyst. For å sjekke om angrepet er aktivt, kan flygehullene merkes eller tettes. for så å se om nye hull oppstår. Eller man kan fjerne alt boremel for å se om det dannes nytt.

angrep av borebiller

I dag finnes det få middler mot borebiller i treverk som er godkjent i Norge. WoodTox er et nylig godkjent middel mot borebiller I Norge. Dette er et alternativt middel til antiparasitt som ofte ble brukt før, og til Boracol som fremdeles er i handel i dag.

middel mot husbukk

Stripet borebille er et symptom på forhøyet fuktighet i boligen. Stripet borebille trenger minimum 12% fuktighet i treverket for å kunne gjennomføre sin livssyklus. I første omgang er det fuktighetnivået som må reduseres for å bli kvitt stripet borebille. Dette kan gjøres ved drenering, ventilasjon eller avfukting ved hjelp av avfukter.

I de tilfeller der man ikke klarer å redusere fuktigheten nok til at formering opphører, kan man kan vurdere kjemisk bekjempelse. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor stripet borebille har bosatt seg på loft. Da kan man påføre et impregneringsmiddel mot borebiller. Dette påføres angrepet treverk (hindrer ny egglegging) Det er da en forutsetning at trevirket ikke er malt. Eller behandlet, for at trevirket skal kunne trekke til seg middelet.

Husbukk

Husbukk er en annen skadegjører på treverk. Dette er en relativt stor bille på 8-20 mm. Den har lange antenner og et hårete halsskjold, med to flekker uten hår. Larven er hvit, bredest ved hodet og smalner av bakover, innsnøring ved hvert ledd, den kan være opptil 25 mm lang

Hva kjennetegner husbukk

Husbukk hører til familien trebukker. Den finnes langs kysten av Telemark og Agder-fylkene, men også innover i Telemark og innerst i fjorder på Vestlandet. Larven lever av tørt trevirke fra bartrær og kan spise splintved av furu og gran. Larvegangene er ovale eller flate, ca. 5 mm brede og fylt av et lyst boremel. Flygehullene er ovale, 5-8 mm lange med ru kant. Husbukken bruker mellom 2 og 10 år fra egg til voksen bille, avhengig av fuktighet, temperatur og næringsinnhold i veden.

Larvene vokser raskest mellom 20 og 30 °C og i treverk under 20 år med en ved-fuktighet på 15 ti l 28 %. Larvenes vekst avtar sterkt under 14 og over 34 °C. Voksne biller forlater veden tidlig på sommeren og lever bare 10-15 dager. Larvene kan skade treverk ved å pulverisere det helt. Dekan gjøre stor skade på hus, særlig ved angrep i bærende konstruksjoner. Angrep forekommer der temperatur og luftfuktighet er tilfredsstillende, oftest i takbjelkene på loft, sjelden i kjellere.

Husbukk angrep

Dersom du har spor etter angrep av husbukk må du først finne ut om angrepet er aktivt. Dette gjør du ved å se om det dannes nye flygehull. Dette kan du gjøre ved å sette en ring rundt alle de gamle.

Skal du bytte ut skadet treverk, er det viktig å benytte løvtrevirke eller kjerneved fra lerk og furu. Disse tretypene kan ikke husbukken angripe.

Husbukk angrep

I dag finnes det få godkjente midler mot husbukk. WoodTox er et godkjent middel mot husbukk og treborende insekter. Dette er et alternativt middel til antiparasitt som ofte ble brukt før, og til Boracol som fremdeles er i handel i dag.

middel mot husbukk

Hvordan bli kvitt husbukk

Ved kraftige angrep i ungt treverk kan impregneringsmiddel som WoodTox brukes. Alternativt kan oppvarming brukes. I eldre angrep over 50-60 år hvor konstruksjonen ikke har større skader vil angrep dø ut av seg selv. Angrepne materialer kan byttes ut med treverk fra løvtre eller kjerneved.

I en dansk undersøkelse, var de 20 første årene av husets levetid de beste for husbukken. Angrepet kunne vare lengere, men det ville da være av mindre omfang for til slutt å dø ut etter 50-60 år.

Ønsker du hjelp til å bekjempe stripet borebille, eller husbukk? Trenger du et middel mot treborende insekter du kan bruke selv? Ta kontakt med  Skadedyrkontroll1 i dag.

Ønsker du hjelp til å løse ditt problem med borebiller?
Ta kontakt med Skadedyrkontroll1 for en uforpliktende samtale. Det koster ingenting å ringe oss. Vi kan bistå med gratis befaring* for å se hva vi kan gjøre for deg.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Skroll til toppen