Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Avfukter i kjeller eller garasje

Har du fuktighet i kjelleren eller i garasjen, kan dette føre med seg mange uønskede skader og problemer. Høy fuktighet gir et godt miljø og tiltrekker seg mange typer skadedyr og er grobunn for mange forskjellige sopptyper. Høy fuktighet i kjellere kan også oppleves ubehagelig, å være negativt for miljøet i etasjene over. Luftkvalitet blir dårlig, og man kan lettere pådra seg sykdommer og luftveisproblemer.Hvis du har problemer med fuktighet, kan en avfukter være en god og kostnadseffektiv løsning.

Trenger du en avfukter

Det finnes forskjellige typer avfuktere som har litt forskjellig virkemekanisme med tanke på miljøet det skal brukes i. Det er ikke å si at en «kjelleravfukter» bare vil kunne fungere effektivt i en kjeller. Det kan fungere like godt over bakken som det fungerer under bakken. Det motsatte av denne påstanden er imidlertid ikke sant. Mange avfuktere som fungerer bra over bakken, er dårlig utstyrt for å kunne håndtere ulike miljøer som er unike for en kjeller, særlig kaldere temperaturer.

Før vi kommer til hva slags type avfukter du trenger, vil vi først sørge for at du faktisk trenger en avfukter for din bolig. Nedenfor viser vi flere symptomer på overflødig fuktighet i kjellere, garasje og boligrom. Vi anbefaler deg å gå gjennom denne listen sakte og nøye. Hvis kjelleren din har vist ett eller flere av disse symptomene, er det en veldig god sjanse for at du faktisk trenger en avfukter.

Symptomer på høy fuktighet kan omfatte, men er ikke begrenset til:

  1. Et målt fuktighetsnivå større enn 50 til 55 prosent-Den enkleste og mest sikre måten å vite sikkert om kjelleren din lider av høyere enn normalt fuktighetsnivå, er å bruke et hygrometer og måle kjellerens fuktighetsnivå for deg selv. Et billig hygrometer vil gjøre det helt fint. Hvis hygrometeret leser fuktighetsnivået i boligen din til å være større enn 50 til 55%. Som oftest er det høyest fuktighet i kjelleren, slik at det vil være naturlig å måle her.
  2. En håndgripelig fuktig følelse – Hvis kjelleren din føles fuktig på huden din, er fuktighetsnivået i kjelleren sannsynligvis høyere enn de burde være.
  3. Lukt, spesielt en muggen lukt – Høy luftfuktighet forsterker lukt. Hvis kjelleren din lukter, spesielt en muggen lukt, er det sannsynlig at den er mer fuktig enn den burde være og at du bør få et bedre inneklima. En muggen kjellerlukt kan signalisere en rekke forskjellige problemer, inkludert vekst av skadedyr, mugg og sopp, eller til og med råte. Uansett årsak er en kjeller som har lukt en sterk indikasjon på høyere enn akseptabelt fuktighetsnivå.
  4. Tilstedeværelse av treborende insekter, eller sølvkre. Dersom fuktighetsnivået i boligen, spesielt i kjeller er over 60-70% vil dette være et miljø hvor stripet borebille vil kunne trives og formere seg. Dersom du ser små støvansamlinger på gulv, eller små hull i treverket, vil dette være en klar indikasjon på at fuktighetsnivået er over et akseptabelt nivå.
  5. Kondens på kalde overflater er et godt eksempel på at kjellerens fuktighetsnivå kan være høyere enn de burde være, spesielt hvis man ser dette ofte.
  6. Frost og/eller is som bygger seg opp på kalde overflater – Hvis det er is eller frost på overflaten i kjelleren, er dette enda en indikasjon på at fuktighetsnivået i kjelleren sannsynligvis er høyere enn de burde være.

Avfukter type

Tørkerotor eller kompressor?

Hvilken type avfukter du trenger, kommer an på miljøet den skal brukes i. Dersom temperaturen i rommet den skal stå kan bli lavere enn 5 grader, er vår anbefaling at du kjøper en avfukter for med tørkerotor. Hvis rommet har normal romtemperatur, vil en kompressorbasert avfukter være et godt valg. Vær oppmerksom på at begge typer avfuktere varmer opp luften de behandler (luften som tømmes ut av avfukteren er varmere enn luften den tar inn). Dermed vil den totale omgivelsestemperaturen i kjelleren din øke ved å bruke en av avfukterne. En kompressoravfukter vil få en kraftig begrensning i antall liter vann den klarer å fjerne, ved lavere temperatur.

Hvordan virker en sorpsjonsavfukter

Tørkerotor avfuktere fjerner fuktighet fra luften ved adsorpsjon. Disse fjerner fuktighet fra luften ved alle temperaturer, og kan også brukes i kuldegrader. Fuktigheten gjøres om til mettet fuktig luft, som blåses ut av bygget gjennom en ventil i veggen. Det lages ikke flytende vann som skal dreneres vekk eller som kan fryse til is.

sorpsjonsavfukter

Avfukter i kjeller

Tørkerotor avfuktere fjerner fuktighet fra luften ved adsorpsjon. Disse fjerner fuktighet fra luften ved alle temperaturer, og kan også brukes i kuldegrader. Fuktigheten gjøres om til mettet fuktig luft,  som blåses ut av bygget gjennom en ventil i veggen. Det lages ikke flytende vann som skal dreneres vekk eller som kan fryse til is. Når vi monterer avfukter i kjellere, ser vi at hele boligen får et bedre inneklima.

Hva bør vi gjøre før vi monterer en avfukter

Alternativ 1 – forsegl ventilene, men ikke gulvet. Hvis du gjør det, vil avfukterens effekt forbedres sterkt, men mye fuktighet vil fortsatt komme opp gjennom gulvet. Et rågulv kan transportere vann fra dype grunnvannskilder.

Alternativ 2 – forsegle ventilasjonsåpningene og gulvet (ved å legge ned dampsperre over hele gulvet).

 

Fastmontert avfukter

Som vi antydet i vår introduksjon, bør en kjelleravfukter ha visse funksjoner og funksjonalitet som optimaliserer den for sitt bruk. Sjansen er stor for at kjelleren eller garasjen din er kaldere enn noen annen del av hjemmet ditt. Som sådan må avfukteren du kjøper, kunne kjøre effektivt også ved kaldere temperaturer. Hvis du ser temperaturer under 0 grader, trenger du definitivt en sorpsjonsavfukter.

En avfukter som står i kjelleren eller garasjen bør være av en slik kvalitet at det den kan stå å fungere i lang tid uten tilsyn.

fastmontert avfukter

Har du spørsmål angående avfuktere? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Vi leverer og monterer forskjellige modeller og størrelser av avfuktere, vi kan også være med på å planlegge en installasjon som du kan gjøre selv.

Ønsker du å se hvilke modeller avfuktere vi bruker hos våre kunder? se skadedyrproffen.no for avfuktere

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale

Ta kontakt

Scroll to Top