Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Gråspurv

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Gråspurv

Utseende

  • Opptil 15 cm lang
  • Hovedsakelig farget i grå- og brune
  • Hannen har svart halsflekk og hvite

Forveksles ofte med pilfink (som har en tydelig svart kinnflekk).

Biologi og adferd

Gråspurven er utbredt over hele landet. Den er en urban fugl som er sterkt knyttet til områder påvirket av menneskelig aktivitet. I busker og kratt finner den ofte skjul og hvile.

Skade

Gråspurven forårsaker skade ved at den forurenser mat og fôr med avføringen sin. Den kommer ofte inn i bygninger, og blir ofte fort tam og vanskelig å skremme bort. Gråspurv kan overføre sykdommer til mennesker.

Forebygging og bekjempelse

  • Fuglesikring av steder der fuglene kommer inn, gjerne med nett med maskevidde under
  • Fjerning av busker og kratt nær
  • Hindre tilgang på mat og
  • Fangst med feller eller spesialnett kan være nødvendig i Anskaffelse og bruk av mistnett krever spesiell tillatelse fra Miljødirektoratet.
  • Nedskyting kan være nødvendig i enkelte situasjoner, men dette har ingen langtidseffekt og łerner kun enkeltindivider. Gråspurv kan felles uten særskilt tillatelse når den er inne i lokaler der man produserer mat eller medisiner (se Viltforskriften).
  • Lydskremmere og visuelle virkemidler har kun kortvarig effekt.
  • Huskatter kan ha en begrensende effekt lokalt, men fjerner ikke problemet.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med fugl i eller runt din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Oslo

Bærum

Moss

Ås

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale
Scroll to Top