Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Sølvkre som skadedyr

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Sølvkre som skadedyr

Sølvkre trives ikke uten høy luftfuktighet. For at et sølvkre skal kunne overleve, kreves det en luftfuktighet på ca. 60%. Dette er en indikasjon på at det er et fuktproblem i rommet der de er. Sølvkre på badet eller i kjelleren er et resultat av for mye fuktighet. For å bli kvitt dem må man redusere fuktigheten. Metoder for å redusere fuktighet kan være, bedre gjennomlufting, ventilasjon, høyere varme, utbedre drenering rundt bolig eller installere en avfukter. I en kjeller kan man installere en fastmontert avfukter som løser fuktproblemet permanent.  

Bli kvitt sølvkre

Sølvkre regnes som ufarlige og harmløse gjester i våre hjem, men de er ofte et tegn på at du har et problem med fuktighet i boligen din. Sølvkre er stort sett altetende, men livnærer seg i utgangspunktet ved å spise muggsopp, og derfor kan deres tilstedeværelse være et tegn på fuktproblemer eller fuktskader i det aktuelle rommet. Har du sølvkre i huset, bør boligen kontrolleres for fukt.

Sølvkre

Sølvkre trives ikke uten høy luftfuktighet. For at et sølvkre skal kunne overleve, kreves det en luftfuktighet på ca. 60%. Dette er en indikasjon på at det er et fuktproblem i rommet der de er. Sølvkre på badet eller i kjelleren er et resultat av for mye fuktighet. For å bli kvitt dem må man redusere fuktigheten. Metoder for å redusere fuktighet kan være, bedre gjennomlufting, ventilasjon, høyere varme, utbedre drenering rundt bolig eller installere en avfukter. I en kjeller kan man installere en fastmontert avfukter som løser fuktproblemet permanent.  

Sølvkre er lett å forveksle med skjeggkre. Skjeggkre er større og ikke like avhengig av fuktighet for å overleve. Du kan lese mer om  skjeggkre her.

Hvilken skade gjør sølvkre

Disse insektene vil normalt sett ikke gjøre noen skade. De kan skade bøker, papir og andre lignenden gjenstander dersom disse har et relativt høyt fuktighetsnivå.

Hvordan lever sølvkre?

Sølvkreene lever av stivelse og sukkerholdige stoffer og kan overleve på brødsmuler, gryn, muggsopper, papir, tapetklister og lignende. Andre døde insekter fungerer ofte som en proteinkilde. Det vil si at jo mer rusk og rot du har liggende på gulvet, jo mer mat har insektene. Hyppig bruk av støvsuger er en effektiv metode å redusere tilgang på matrester og smuler i boligen. Dersom du støvsuger opp sølvkre, kan man fryse eller destruere posen, en liten dusj med insektspray inn i posen før man setter bort støvsugeren vil også være tilstrekkelig for å ta livet av insekter man har støvsuget opp.

Sølvkre kan bli 2-4 år. Størrelsen deres blir vanligvis ca.10 mm. Ungene ser ut som små utgaver av de voksne individene. Sølvkre er nøysomme dyr som ikke gjør noe skade i våre hjem, men det kan skje at de ødelegger dokumenter og frimerkesamlinger hvis disse lagres fuktig, spesielt hvis bestande av sølvkre er stor.

Hvordan bli kvitt sølvkre

For å redusere eller fjerne et problem med sølvkre må man redusere fuktighet ned til et nivå som insektene ikke klarer å overleve. Dette er eneste måten man garantert kan bli kvitt sølvkre på.

For å slå ned en stor bestand av sølvkre, kan man tilsette insektsgift i åteform. Da må man også redusere fuktigheten i rommet. Åte beregnet på maurbekjempning eller kakerlakker kan være nyttig.

Sølvkreene lever av høy luftfuktighet (over 60%). Ved å senke luftfuktigheten i et rom eller bolig, vil sølvkreene normalt dø av seg selv. Dette kan være vanskelig på bad, men hvis man bruker varmekabler, vifteovner med høy effekt og god ventilasjon, er det mer sannsynlig at de dør. Uttørkingen bør foregå over en lengre periode for å være sikker på at alle individene dør. Normalt sett anslår vi at dersom fuktigheten er redusert til under sølvkreenes levevilkår, vil de forsvinne i løpet av et år.

Eventuelle fuktskader bør utbedres og det er meget viktig at alle kilder til fuktighet fjernes. Støvsuging foretrekkes framfor vanlig vasking fordi hyppig vask kan gi fuktighet nok til at noen individer overlever. Sprekker og andre typiske gjemmesteder kan med fordel fuges eller tettes slik at man reduserer antallet skjulesteder der insektene kan gjemme seg.

I spesielt problematiske situasjoner kan små mengder sprøytemidler benyttes, men dette vil i de fleste tilfeller være unødvendig. Kjemisk behandling bør kun benyttes dersom man har store problemer med sølvkre, og da kan man behandle insektenes skjulesteder og vaske/fjerne giften etter vellykket bekjempelse.

Har du problemer med sølvkre i boligen din? Ta kontakt med oss for råd og veiledning til hvilke tiltak du bør sette igang.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Skroll til toppen