Skadedyrkontroll1

Trenger du  hjelp mot skadedyr? 

Hvordan bli kvitt flygemaur

Flygemaur

Flygemaur er ikke en egen art av maur. Når maur klekkes har unge dronninger og noen hanner vinger. Når maur har vinger vil de vil unge hanner parre seg med unge dronninger, som så finner et nytt sted hvor de forsøker å lage et nytt samfunn. Hvordan bli kvitt flygemaur?

Maur med vinger

Maur som klekkes med vinger har som oppgave å føre et maursamfunn videre. Siden de er født med vinger kan de fly lange avstander for å finne et egnet sted å bosette seg. De fleste av disse maurene vil dø etter svermingen. De eneste som overlever er unge dronninger som har funnet et sted å skape et nytt maursamfunn. Maur dronninger kan leve et langt liv. Stokkmaur dronningen kan leve opptil 20 år, mens dronningen hos sukkermaur kan leve opptil 29 år.

Når maurdronningen har funnet et sted å bo, tar det 6-11 måneder før de første arbeiderne klekkes.

bli kvitt flygemaur

Flygemaur inne

Svermetiden for maur er normalt sett på sommeren mellom juni og august. Dersom du opplever noen få bevingede maur inne i denne tiden er dette ofte et resultat av at vinduer eller dører har stått oppe. Opplever man store ansamlinger av flygemaur inne er dette ofte et resultat av at det er et veletablert samfunn inne i konstruksjonen en plass som har utviklet seg over flere år. Stokkmaursamfunn vil normalt sett ikke produsere avkom med vinger før samfunnet har eksistert i 6-7 år.

Opplever du flygemaur inne bør man ta kontakt med et skadedyrfirma som har erfaring med å håndtere slike problemer.

flygemaur

Bli kvitt flygemaur

Hvis det er konstatert at grunnen til at du har flygemaur inne er et etablert samfunn i boligen din, vil det være nødvendig med bekjempelses tiltak.

Flygemaur er ikke spesielt mottagelige for mat. Derfor er det ikke en god strategi å bruke forgiftet åte for å bli kvitt dem. Skal man bli kvitt flygemaur bør man bruke støvsuger for å fjerne alle individer under svermingen. Svermingen er over etter noen få dager, da vil det ikke komme flere før til neste år.

Dersom man kan klare å lokalisere et samfunn, kan man blottlegge dette for å behandle det med et kontaktdrepende maurmiddel. Dette kalles direkte bekjempelse og er den beste metoden for å bli kvitt et maurproblem raskt.

Dersom man ikke klarer å lokalisere reiret, vil en bekjempelse med forgiftet åte være løsningen. Dette kalles en indirekte bekjempelse og vil være mye mer tidkrevende. En bekjempelse på denne måten kan foregå over flere sesonger.

Skal du bli kvitt maur inne i en bolig på denne måte, vil det være lurt å kontakte en  godkjent skadedyrbekjemper. Skal man effektivt bli kvitt maur i hus, vil erfaring, kompetanse og riktig fremgangsmåte være helt avgjørende for et godt resultat.

Tips mot maur inne

Det beste man kan gjøre for å slippe problemer med maur er å sørge for at maur ikke finner vår bolig attraktiv å bosette seg i.

Maur er ofte tiltrukket av fuktighet. Dersom du har fukt i boligen, har hatt fuktskader, problemer med drenering eller lekkasjer, bør dette utbedres så fort som mulig.

Maur søker ofte etter mat inne i boliger på våren, oppbevar derfor matvarer i tette bokser, og hold det rent.

Kommer det maur inn på våren, kan man bruke et forgiftet åte der man ser maur komme inn. Dette vil gjøre at mauren ikke går videre for å finne andre matvarer. I tillegg vil de ta med åten tilbake til samfunnet og bekjempe dette innenfra.

Tips mot maur ute

Hold det ryddig og veltrimmet inntil boligen, fjern busker, planter og vedstabler tett inntil grunnmuren.

Tett igjen sprekker og åpninger i grunnmuren.

Maur liker ikke småstein og grus. Bruk småstein eller grus de siste 50cm inn mot grunnmuren.

Kontroller at det ikke er hull og sprekker rundt dører eller vinduer som maur kryper inn i. Tett disse med fugemasse.

Trenger du hjelp med å bli kvitt flygemaur? Ikke nøl med å ta kontakt med oss i Skadedyrkontroll1. Vi har lang erfaring og høy kompetanse på å bli kvitt maur i hus.

Ta kontakt
Scroll to Top