Skadedyrkontroll1

Trenger du  hjelp mot skadedyr? 

Vepseår

Vepseår

Stinging wasps and ground waspsdiffer in terms of aggressiveness and habits. It’s important to correctly identify the type you have in your home or garden before attempting any type of control. In the spring, the wasp builds nests and produces eggs and larvae to increase its colony. During this period, they are most concerned with themselves and their work tasks.

Vepseår 2022

2022 should historically be a peak year for wasps, but based on variations after 2016, this is highly uncertain.

However, people should take precautions to escape the ailments of wasps as much as possible.

Stinging wasps and ground waspsdiffer in terms of aggressiveness and habits. It’s important to correctly identify the type you have in your home or garden before attempting any type of control.

Vepseår

Vepsestikk

Veps gjør sjelden skade på boligene våre, men når de oppholder seg nær bygninger og steder vi bruker ofte, kan de være veldig plagsomme.  Vepsen har en brodd i bakkroppen som har en giftkjertel. Denne bruker veps til å forsvare seg med dersom de føler seg truet. Disse stikkene kan være utrolig smertefulle, og det er denne smerten vi mennesker frykter. Stikkene er smertefulle, men stort sett ikke farlige.

Veps bør forebygges og bekjempes så tidlig som mulig

In the spring, the wasp builds nests and produces eggs and larvae to increase its colony. During this period, they are most concerned with themselves and their work tasks. One queen can lay up to 12,000 eggs in one summer. So a wasp nest can become huge during the season. Wasps do not use the same nest again. All wasps except queens die in the fall. There is therefore little point in trying to fight the wasps in late autumn as it will die out in a short period of time anyway.

På våren og tidlig sommer er vepsebol normalt sett små. De inneholder ikke mange individer, slik at det er enkelt å fjerne små vepsebol tidlig. Da rekker ikke dronningen å produsere mer avkom, slik at problemet forsvinner.

Du kan også sikre sprekker og luker og tette eventuelle åpninger i boligen slik at dronningene ikke kan komme inn for å starte bygging av vepsebol.

Finner du bolet kan du ta en plastpose rundt vepsebolet å knyte igjen. Dette er best å gjøre på kveld eller natt når all veps er inne i bolet. Legg posen i fryseren, så dør vepsen i løpet av noen timer. Pass på å dekke deg til slik at du ikke blir stukket.

Man kan benytte insektmiddel og spraye rett opp i bolet. En dusj med insektmiddel rundt bolet først, vil dempe aktiviteten utenfor bolet. Deretter kan man sprøyte direkte inn i bolet.

Er bolet stort og du er i tvil om dette er noe du kan håndtere selv, anbefaler vi å ta kontakt med et skadedyrfirma.

Do you want help removing wasp nests?
We help with wasp nests throughout southern Norway. Kragerø, Risør, Arendal and Kristiansand. It costs nothing to call us. The bestpriceson the market with guarantee.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Larvik

Oslo

Bærum

Bergen

Moss

Ås

Tønsberg-Horten


Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Ta kontakt
Scroll to Top