Skadedyrkontroll1

Trenger du  hjelp mot skadedyr? 

Skadedyrkontroll i Kongsberg

Pest control in Kongsberg

Kongsberg (originallyKonningsberg) is an urban municipality and historic mining town in the Buskerud countryside in present-day Viken county. It is located at the top of Lågendalen and at the bottom of Numedal. It is bordered in the north by Flesberg, in the east by Øvre Eiker and Holmestrand, in the south bySkien, Siljan and Larvik, and in the west by Notodden and Midt-Telemark municipalities. Kongsberg has 27,013 inhabitants (as of 1 January 2016). The neighbouring towns are Rjukan, Notodden, Hokksund andDrammen.

Pests are a growing problem in Kongsberg and the demand forpest controlis increasing and increasing. Our mild humid climate, travel habits and imports are causing pests and pest problems to increase. Insects, ratsandmicehave better living conditions as our habits change. Insects have great opportunities for spread and new species are emerging in our homes.

Our technicians are trained to use effective yet environmentally friendly methods to remove or prevent the pest problem. Our first choice is always to prevent pests from entering homes where theycause discomfort and damage. If you keep pests out of the home, the animal is not actually considered a problem.

The most common pests aremice, rats, cane ants, sugar ants, bearded cod, striped borer beetle(mit) andbed bugs.

Rats in Kongsberg

Kongsberg has major problems withrats at times. Rats need food, shelter and water to survive. Shelters provide protection from predators, weather, and a safe space to multiply. Rats often reside in close proximity to sewageand can enter homes via drainage pipes. Use exclusion and to removerodentsin a safe and secure manner. The most effective long-term solution is to seal entrance holes where rodents can enter. Putting on rat barriers in sewage, clogged penetrations and other possible entry points. Our technicians have extensive experience and high competence inefficient methods. We et how we can remove to keep your home free of rats in the future.

rotte

Mus i Kongsberg

Det å få mus inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser, føre til brann og vannskader og luktproblemer. Det å høre mus kravle rundt i vegger og tak kan være veldig belastende. I disse tilfellene bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Har du først fått mus inn i hus er det viktig å bekjempe disse individene før de kan gjøre tildels store ødeleggelser. Klappfeller er et veldig godt redskap som fungerer godt. Bruk gjerne et stort antall feller for et raskt og godt resultat. Inngangshull må tettes slik at det ikke kommer flere individer inn. Rørgjennomføringer under kjøkkenbenk og andre sprekker bør tettes med materiale som ikke mus kan gnage igjennom.

mus

Skjeggkre Kongsberg

Vårt inneklima har vist seg å være veldig gunstig for skjeggkre og siden 2013 har skjeggkre derfor blitt vanlig å finne i norske bygg. Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre og vi kan finne dem i alle rom i boligene med angrep.  Sannsynlig utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er fra 18 måneder og opp mot tre år. Til tross for at skjeggkre kan overleve på næringsfattige matkilder som papir, er dette en næringsfattig kilde for skjeggkre. Skjeggkre trenger tilskudd av proteiner for å oppnå full utvikling og vil da ha behov for et mer variert kosthold for å kunne formere seg å utvikle seg.  Skjeggkre er ikke i stand til å skifte hud på enkle dietter bestående kun av karbohydrater. Evnen til å overleve lenge på papir er derfor trolig forbeholdt de senere stadier i utviklingen.  Skjeggkre vil sannsynligvis ikke kunne formere seg dersom deres matkilde kun består av papir. Andre insekter som kommer inn I konstruksjonen til skjeggkre vil kunne være en god kilde til proteiner. (eks. Fluer)

skjeggkre

Stripet borebille

Stripet borebille hører med til familien borebiller (Anobiidae), underfamilien stripeborebiller (Anobiinae). Billen er ofte å se i eldre boliger langs kyststrøk, ofte i kjellere hvor fuktigheten er høy. Flygehullene på treoverflaten er sirkelrunde 1-2 mm brede. Larvegangene er under 2 mm brede og går på kryss og tvers i veden. Boremelet er lyst. For å se om angrepet er aktivt, kan flygehullene merkes eller tettes, for å se om nye hull oppstår. Larvene bruker to eller flere år på sin utvikling, avhengig av levevilkår som temperatur og fuktighet. Forpuppingen skjer fra mai til midten av juli. De voksne billene klekker og gnager seg ut fra slutten av juni til begynnelsen av august. Antall egg varierer mye, men 20-40 er vanlig. Skadene vil bli størst om treverket kun består av splintved, hvis ved-fuktigheten ligger mellom 18 og 30 % og temperaturen er i overkant av 20 °C i sommermånedene. Under slike forhold kan treverket bli helt oppspist.

stripet borebille

Veggedyr

Veggedyr er nattaktive og suger blod av mennesker og dyr. De finnes i hele Norge og er de siste årene blitt stadig mer vanlige, særlig på overnattingssteder. Veggedyr spres med reisebagasje og brukte møbler/gjenstander. Har veggedyrangrep etablert seg i et rom, kan det på egenhånd spre seg videre til andre rom i samme bygg. På dagen gjemmer dyrene seg i nærheten av plassen vi sover. Sprekker i senga, bak listverk, i skap osv. De kan overleve lenge opp mot 1 år uten mat. Veggedyret utvikles fra egg, gjennom fem nymfestadier til voksen. Dette kan ta fra en måned til et år avhengig av temperatur og tilgang på føde.

Veggedyr

Maur

Maur som anlegger reir innendørs kan ødelegge myke byggematerialer isoporisolasjon eller fuktskadet trevirke. Maur som kommer inn etter mat eller som har bosatt seg inne kan være til irritasjon og gjøre stor skade på bygg.

Forebygging av maur kan gjøres med å bruke grus på steder hvor man normalt ville brukt sand. Fin grus istedenfor sand under heller utendørs, tette sprekker i husvegg, sette på insektnett på lufteluker, unngå myke byggematerialer. Legg grov stein/pyntestein inn mot grunnmur istedenfor bed. Hvis du allikevel ønsker blomsterbed langs grunnmur, så ha avstand mot husvegg, og velg gjerne planter som ikke bladlus liker, for maur “melker” bladlus for honningdugg.  Skal man bruke maurgift er det viktig å vite hvilken type man skal bruke for å ikke gjøre problemet større.

sort jordmaur

Viktig å finne ut hvilket skadedyr du har

Når du færst ser skadedyr i boligen er et første du må gjøre å få en sikker identifikasjon på hva slags skadedyr du har fått i hus. Det er slett ikke alle dyr som kommer inn som i seg selv er et skadedyr. Mange dyr forviller seg inn, men finner veien ut selv eller dør i løpet av kort tid.
Dersom du for eksempel finner en markkakerlakk i huset, skal du ikke sette i gang skadedyrbekjempelse Markkakerlakken er den eneste typen kakerlakk som lever i norsk natur. Dette er en utendørslevende art som tilfeldigvis har forvillet seg innendørs. Derfor vil den raskt dø av seg selv. Markkakerlakken kan lett forveksles med en Tysk kakerlakk. Kommer det tysk kakerlakk inn i boligen har den blitt transportert inn, siden denne ikke lever ute i Norsk fauna. Denne arten skal det umiddelbart settes i gang bekjempelse imot.Det kan være veldig vanskelig å vite hva slags art man finner, siden mange arter er veldig like. Vi hjelper deg gjerne med å identifisere insekter for å vurdere om du har et skadedyrproblem, og eventuelt i hvilket omfang det forekommer.Når vi utfører skadedyrkontroll i Kongsberg er det ofte rotter, mus, sukkermaur, skjeggkre eller veps som er utfordringen, avhengig av hvilken sesong vi er inne i. Uansett hvilke dyr eller insekt som skaper ubehag eller skade for deg, har vi utstyr og kompetanse til å løse problemet på en trygg måte.

Forebygging

Det beste er selvfølgelig om man ikke blir utsatt for et skadedyrangrep i det hele tatt. For å unngå det, bør man ta noen forhåndsregler. Vi har service og vedlikeholdsavtaler som går ut på at vi med jevne intervaller kontrollerer for problemer med skadedyr. På den måten kan ligger du i forkant av problemet og forebygger effektivt økonomisk belastende skader. Våre godkjente teknikere vil gjennomføre jevnlige kontroller og utformer elektroniske skriftlig rapporter som dokumenterer eventuelle funn og tilstand på bygget. Her vil også tiltak til ytterligere sikring eller bekjempelse formidles, dersom det oppstår behov for det.

Hva koster skadedyrkontroll?

Selv om skadedyr er uønsket og må bekjempes, vil det altid bli snakk om pris for å bli kvitt skadedyrene. De siste årene har pris på skjeggkre behandling sunket kraftig og er nå nede på et gjennomsnittsnivå på ca 5000kr pr behandling. Dersom man starter med skadedyrbekjempelse feil vil man i mange tilfeller ende opp med store ekstrakostnader. Ofte er det billigere og bedre å ringe en skadedyrtekniker for hjelp. Når skadedyr skal bekjempes må vi tenke også på miljøet. skadedyrbekjempelse bør utføres på en måte som begrenser bruken av kjemiske preparater så mye som mulig. I veldig mange tilfeller er ikke bruk av gift overhodet nødvendig. Kjemikalier og gift bør alltid være siste utvei for å løse et problem. Vi reduserer miljøpåvirkningen og tilbyr våre kunder et sikkert, trygt og sunt bo- og arbeidsmiljø. Fra vår avdeling i Bergen kan vi raskt rykke ut for å utføre skadedyrkontroll i hele nærområdet. Vi har god oversikt over hvilke skadedyr som ofte fører til problemer i Bergen, med vår lokalkunnskap. Vi vil raskt gjøre tiltak som sikrer at skadedyrene gir så liten innvirkning som mulig hos våre kunder.

Conclusion

If you see pests in your dwelling, it will be something that negatively affects your everyday life. It can be difficult to get rid of them and many will try many home remedies and unsafe methods. However, you can make your life easier by allowing pest control1 toget rid of pests quicklyand effectively.

Contact us for pest control in Kongsberg

Facts about Kongsberg

Kongsberg (originallyKonningsberg) is an urban municipality and historic mining town in the Buskerud countryside in present-day Viken county. It is located at the top of Lågendalen and at the bottom of Numedal. It is bordered in the north by Flesberg, in the east by Øvre Eiker and Holmestrand, in the south bySkien, Siljan and Larvik, and in the west by Notodden and Midt-Telemark municipalities. Kongsberg has 27,013 inhabitants (as of 1 January 2016). The neighbouring towns are Rjukan, Notodden, Hokksund andDrammen.

Kongsberg was established as an industrial town based on silver mines established in 1623; from 1683 Kongsberg was one of two mining sites in Norway (next to Røros). Kongsberg was incorporated into Buskerud County in 1760. Kongberg was Norway’s largest mining community and the country’s oldest industrial city, and by the mid-1700s was Norway’s second largest city. The traditions of Kongsberg Våpenfabrikk have given the city significant professional environments in the production of high-tech weapons, car parts and equipment for shipping, aviation and the oil and gas industry. The Kongsberg industry has an annual turnover of almost NOK 40 billion. The largest companies are Kongsberg Gruppen (Kongsberg Defence & Aerospace and Kongsberg Maritime), FMC Technologies and Kongsberg Automotive.

Numedalslågen divides the city in two. The west side (‘Vestsia’) is the oldest and most original part of the mining town, with the unique Baroque church as a landmark towering over the other buildings. The east side (Nymoen) has a more modern downtown area with shopping streets, schools, hotels and bus and train stations.
Despite its industry, Kongsberg has large natural areas with forests and mountains. To the south you can see Skrimfjell, to the north lies Blefjell. A ski resort and well-developed ski trail network are located right next to the city center. The historic mining hill with Jonsknuten to the west is a protected cultural landscape that, with its distinctive nature and many cultural monuments from the mining era, is a popular outdoor area all year round.

Information taken fromWikipedia

Ta kontakt
Scroll to Top