Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Måkefamilien

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Måkefamilien

Utseende

  • Middels store til store fugler
  • Hovedsakelig hvite med grå eller gråsvart rygg og vingeoversider

Biologi og adferd

I Norge har vi 21 arter. Måker er ofte knyttet til sjø og kyst, men flere arter er i sterkere grad knyttet til jordbruks- og våtmarksområder i innlandet. På søppelfyllinger kan de bli tallrike. Flere arter har tilpasset seg områder med 

menneskelig aktivitet, og større byer kan ha store bestander av måker. De siste tiårene har det blitt stadig vanligere med takhekkende måker i byer. Måker har variert kost, men tar gladelig brød og andre matrester.

Skade

Måker forårsaker skade ved at de forurenser mat og fôr med avføring. Ekskrementene griser til tak og fasader på bygninger, statuer, gågater, torg, biler osv. Takrenner og nedløpsrør kan gå tett, og den sterkt etsende møkka kan ødelegge billakk og materialer som er brukt til taktekking, fasader osv. Måker kan overføre sykdommer til mennesker hvis avføringen kommer i kontakt med mat. Måker er den hyppigst forekommende artsgruppen involvert i fly-fugl-kollisjoner. Måker er intelligente fugler som fort lærer seg å stjele mat fra f.eks. cafébord, tørrfiskgjeller og terrasser.

Forebygging og bekjempelse

  • Enkelte arter er fredet og skal ikke forstyrres
  • Fuglesikring med snorer/wire, pigger nett hindrer fuglenes

tilgang til hvile og hekkeplasser.

  • Hindre tilgang til
  • Nedskyting kan være nødvendig i enkelte situasjoner, men har ingen langtidseffekt og fjerner kun enkeltindivider.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med fugl? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Oslo

Bærum

Moss

Ås

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale
Scroll to Top