Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Kompostmaur

Utseende

  • Gul til gulbrun
  • Tydelig innsnøring mellom første og andre bakkroppsledd
  • Tydelig stikkebrodd
  • Arbeiderne er 2,5-3,2 mm

Biologi og adferd

Kompostmauren er avhengig av høyere utetemperaturer enn vi har her i landet og overlever kun på steder med forhøyet temperatur. Den forekommer gjerne i varme komposthauger, søppelplasser, hauger av sagmugg/bark og i hestemøkk. Kompostmaur innendørs forekommer den hovedsakelig i drivhus, gartnerier og næringsmiddelbedrifter. I boliger kan de finnes i blomsterpotter eller i sprekker i gulv og vegger. Mauren er et rovdyr og lever av ulike smådyr. Dette gjør at den har vanskelig for å etablere seg innendørs. Svermingen foregår i au- gust-september. I Norge er mauren bare funnet på Østlandet.

Skade

Mauren gjør ingen materiell skade, men kan gi smertefulle stikk som igjen kan gi kløe og allergiske reaksjoner. Det er særlig under sver- mingen at maurene kommer i kontakt med mennesker og kan stikke.

Bekjempelse

  • Bekjempelse er normalt unødvendig.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale
Scroll to Top