Skadedyrkontroll1

Trenger du  hjelp mot skadedyr? 

Hvordan bekjempe skjeggkre

Hva koster det å behandle skjeggkre?

Forskning og bevistgjøring på skjeggkre har gjort at bekjempelse av disse insektene idag er veldig effektiv og har liten inngripen på boliger og menneskene som bor der. Det er mange skrekkhistorier på hva en bekjempelse av skjeggkre koster og hva som må til for å bli kvitt dem. Vi har laget en enkel kalkulator slik at du kan estimere hva en behandling av skjeggkre vil koste i din bolig. Prisen du får oppgitt vil være veldig nær den virkelige prisen i de områder vi dekker, eller har partnere. 

Vi bruker metoden og midlene som gjennom de siste årene har blitt vurdert som den absolutt beste og sikreste metoden for å bekjempe skjeggkre.

Hva koster det å behandle skjeggkre?

Skjeggkrebekjempelse

Skjeggkre er et insekt som ikke bærer på sykdommer eller skader bygninger. Men når de formerer seg og etter en tid begynner å dukke opp i store antall, forårsaker de stress, ubehag og til og med frykt. 

Er skjeggkre farlig?

Selv om disse insektene er små, har de et utseende som ofte fører til ubehag i de hjemmene de infiserer. Mange frykter disse insektene og er redd for hva skjeggkre er istand til å gjøre og om de er farlige. 

Skjeggkre bitt

Skjeggkre er ikke kjent for å bite mennesker og bærer ikke på sykdommer. Skjeggkre er ufarlig for oss mennesker, men de regnes alikvel som et skadedyr på grunn av deres negative påvirkning de har på mennesker som opplever dem i sine boliger. Disse insektene kan gjøre ødeleggelser og  forårsake skade på klær, bøker, papirer, mat i spiskammers og tapeter. De spiser og etterlater seg små hull i materialer de biter. 

Skjeggkre bekjempelse

De senere årene har det vært stort fokus på behandling av skjeggkre i Norske boliger. Det er foretatt omfattende forskning av skadedyravdeligen på Norsk Folkehelseinstitutt for å finne en god og effektiv løsning på problemet med skjeggkre som de senere årene raskt har vokst til et nasjonalt problem. Skjeggkre gikk fra å være et ukjent insekt til å være det insektet det årlig blir foretatt flest bekjempelser på i Norge på få år.

bekjempe skjeggkre

Metoden som til slutt ble ansett som den mest effektive og miljøvennlige, var et forgiftet åte med virkestoffet Indoxacarb. Dette viste seg å ha en overlegen effekt når det kom til bekjempelse av dette insektet.

Måten den forgiftede åten skal legges på, er som mikrodråper hver 50-100 cm i hele boligen. Alle gulvlister bør behandles med små prikker av dette middelet. Punktene med åte skal være veldig små og kun inneholde 10-20 mg. Dette er veldig små punkter og vil ikke være veldig synlig i boligen etter behandling.

Denne metoden bør brukes i alle rom, i hele bygningen for best effekt. Den totale mengden forgiftet åte bør ikke være stor.

Etter å ha brukt denne behandlingsmetoden i flere år, har vi nå virkelig god statistikk på hvordan dette fungerer og hva slags resultat vi kan forvente.

Etter 1 full behandling reduseres mengden skjeggkre i huset med minimum 90 %. Dette oppnås etter ca. 8-12 uker.

Det å bruke limfeller mot skjeggkre vil ha en begrenset effekt. Limfeller vil kun fange en liten del av mengden skjeggkre i en bolig og vil derfor ikke kunne brukes for å bekjempe disse insektene. Det har blitt hevdet at feller vil kunne ha en viss effekt, men denne effekten vil være begrenset til å holde mengden insekter på et jevnt nivå. Man vil ikke kunne bekjempe et angrep med bruk av limfeller.

Profesjonelle bruker nå kun limfeller for å  bekrefte eller avkrefte tilstedeværelsen av skjeggkre.

skjeggkre felle

Hvor lenge varer en behandling?

En bekjempelse av skjeggkre vil kunne ha et godt langvarig resultat. Ca 90% reduskjon oppnås etter ca 12 uker, men behandlingen  vil ha en videre effekt etter dette. Forskning har vist at metoden brukt for bekjempelse vil ha en effekt i 6 måneder og mengden inskter vil fortsette a begrense seg under hele denne perioden..

Hvordan kan denne behandlingen ha denne langvarige effekten?

Da forskerne studerte behandlingseffekten fant de ut at hovedårsaken til denne effekten var at Indoxacarb var svært effektiv i primæreffekten (direkte forbruk), men siden skjeggkre er kannibaler, var den sekundære toksiske effekten også veldig sterk. En svært høy prosentandel av insekter som konsumerte andre insekter døde også. Dette skjedde også videre med insekter som igjen spiste disse insektene. Dette beviste at den sekundære og tertiære effekten spilte en viktig rolle for de gode resultatene av disse behandlingene.

skjeggkre behandling

Konklusjon

Skjeggkre kan effektivt kontrolleres med giftåte. Den sikreste metoden vil være å påføre mikrodråper hver 50-100 cm i hele bygget. Metoden har vist at effekten av 1 behandling er meget høy, men for best resultat kan behandlingen gjentas etter 6-9. måned. Trolig vil boliger behandlet med denne metoden ikke oppleve problemer med skjeggkre på flere år.

Det er usannsynlig at vi effektivt kan bli kvitt 100 % av disse insektene i hjemmene våre, ettersom de gjemmer seg dypt inne i konstruksjonen av bygninger og lever av alt organisk de kan finne. Men vår forskning og erfaring forteller oss at et kraftig angrep som forårsaker høye nivåer av ubehag i våre hjem kan kontrolleres effektivt. Befolkningen vil reduseres til et tall vi ikke føler eller ser i hjemmene våre.

Ta kontakt
Scroll to Top