Skadedyrkontroll1

Trenger du  hjelp mot skadedyr? 

Humle – et viktig insekt

Hva er humler og hvorfor er de viktige for økosystemet?

Humler er en type bier som tilhører slekten Bombus. Det finnes flere hundre forskjellige arter av humle verden over, og de fleste av dem er viktige polinatører.


94 44 55 55

Hva er en pollinator?

En pollinator er et dyr eller insekt som bidrar til å pollinere planter ved å frakte pollen fra blomst til blomst. Humler er svært effektive polinatører, og deres tjenester er svært verdifulle for økosystemet og menneskeheten.

humle polinator

Hvordan ser humler ut?

Humler er som regel større enn vanlige bier, og de har et kraftig og muskuløst kropp. Deres kropp er dekket av pelsaktig hår, og de har som regel lyse farger som gult, oransje eller rødt. Noen arter av humler har også svarte eller blå farger.

humle

Hvordan lever humler?

Humler lever i kolonier, og hver koloni består av en dronning, arbeidere og droner. Dronningen er ansvarlig for å legge egg, mens arbeiderne tar seg av oppgavene som å samle nektar og pollen, bygge rede og ta seg av ungene. Dronene er hannene, og deres eneste oppgave er å parre seg med dronningen.

Hvor finner vi humler?

Humler finner man i mange forskjellige områder verden over, fra fjellene til skogene og fra ørkenene til tundraen. De fleste humler lever i Europa, Asia og Nord-Amerika.

Hva kan vi gjøre for å hjelpe humler?

Det finnes flere ting vi kan gjøre for å hjelpe humler. En av de viktigste tingene er å plante blomster i hagen vår, spesielt blomster som er rike på nektar. Det er også viktig å unngå å bruke insektmidler, da disse kan skade eller drepe humler.

Sammendrag

I sammendrag er humler en viktig del av økosystemet som er ansvarlig for pollinering av planter. Deres tjenester er svært verdifulle for menneskeheten og økosystemet. Vi kan bidra til å beskytte humler ved å plante blomster i hagen vår og unngå å bruke insektmidler. Det er også viktig å være oppmerksom på at humler kan være aggressive hvis de føler seg truet, så det er viktig å være forsiktig når man er i nærheten av en humlekoloni.

Ta kontakt
Scroll to Top