Skadedyrkontroll1

Trenger du  hjelp mot skadedyr? 

Ting du bør unngå når du bruker kjemiske insektmidler

Chemical insecticides

Chemical insecticidesare available in stores to controlpest problems. You can choose to use chemicals when the situation is more complicated. Try to avoid the use of chemical agents, because improper use of chemicals can cause health risks and will be dangerous for children and pets.

Når du opplever et av disse skadedyrene komme inn i din bolig, leilighet eller arbeidsplass, er behovet for en effektiv bekjempelse viktig. Alle steder har behov for skadedyrbekjempelse til de forhold som er på det aktuelle stedet. Ingen skadedyrsaker er identiske. Individuelle behov er nødvendig for å sikre en langsiktig løsning og som reduserer risikoen for at skadedyrene kommer tilbake.

En rotte eller mus i hjemmet ditt kan medføre mye risiko. Gnagere kan spre sykdom, og både rotter og mus kan forårsake mye skade  i hjemmet ditt. Gnaging  på strømledninger utgjør stor brannfare, vannrør som blir ødelagt kan medføre store vannskader.

mus i hus

Hva slags oppdrag utfører vi?

-Fjerning av mus i boliger
-Bli kvitt rotter i hus
-Behandling av skjeggkre
-Fjerning av vepsebol
-Bli kvitt kakerlakker
-Behandling mot stokkmaur
-Bekjempelse av sukkermaur
-Veggedyr behandling
-Behandling av borebiller

Samt andre oppdrag når det gjelder skadedyr i boliger. Vi tar også på oss oppdrag hvor vi forebygger og inspiserer boliger for skadedyrangrep.

Hvorfor velge Skadedyrkontroll1

I de områder vi ikke dekker selv, samarbeider vi med lokale mindre selskaper med høy faglig kompetanse. Vi har sett i løpet av alle årene vi har drevet med skadedyrbekjempelse at mange av de beste innen skadedyrkontroll jobber i små lokale selskaper. Skadedyrteknikere er avhengig av lokal kunnskap og varierte arbeidsoppgaver for å oppnå høy faglig kompetanse. Våre autoriserte skadedyrbekjempere vil derfor kunne hjelpe til med de aller fleste skadedyrproblemer som oppstår i ditt lokale nærmiljø. Vi gir oss ikke før vi er fornøyd.

ekspert på skadedyr

Hva er skadedyrkontroll

Skadedyr har de siste årene blitt mer og mer utbredt. Vi ønsker ikke å omgås for mye insekter og dyr i våre boliger og på våre eiendommer. Dette gjør at mengden kjemikalier brukt mot skadedyr har øket voldsomt i omfang de siste årene. Det å utføre skadedyrbekontroll på en profesjonell måte er derfor blitt mer og mer viktig. En profesjonell skadedyrbekjemper innehar kunnskap og erfaring som gjør at bekjempelser kan utføres med mindre mengder kjemikalier for et enda bedre resultat.Vi hjelper boligeiere med å redusere mengden av kjemikalier brukt for å begrense skadedyr. Bekjempelsesmidler kan i værste fall gi uønskede skader samtidig som det ikke gir ønsket effekt dersom det brukes på feil måte.

Hva koster skadedyrkontroll?

Vi forstår at skadedyrkontroll er en utgift man ikke ønsker å bruke penger på. Men ofte er dette mye billigere og mindre frustrerende enn å se penger og tid forsvinne uten at resultatene man ønsker oppnås.

Det er vanskelig å si hva skadedyrbekjempelse vil koste. Men en god start er å ta kontakt med et skadedyrfirma før man forsøker utallige lure tips og triks selv. Dette er ofte noe som gjør at en bekjempelse blir mye mer utfordrende og tidkrevende enn nødvendig.

Skadedyrkontroll hos oss oppleves som billig av mange. Det å velge et mindre skadedyrfirma vil ofte være rimeligere enn større aktører. Vårt mål er at alle våre priser skal være ærlige og ingen skjulte kostnader.

Trenger du hjelp til kontrollere skadedyr i Flekkefjord

Ta kontakt med oss i skadedyrkontroll1. Vi utfører alle typer kontrollere skadedyr på en effektiv måte.

Litt om Flekkefjord

Flekkefjord er en kommune og by i Agder fylke. Kommunen grenser til Sokndal og Lund i Rogaland fylke i vest, til Sirdal i nord og til Kvinesdal i øst.

Flekkefjord er den vestligste av bykommunene langs Sørlandskysten. Kommunesenteret ligger nært E39, omtrent midtveis mellom Kristiansand og Stavanger. I tillegg til bysenteret omfatter Flekkefjord kommune også tettstedene Sira, Gyland, Rasvåg og Kirkehamn.

Flekkefjord kommune er resultatet av kommunesammenslåing i 1965. I tillegg til Flekkefjord inkluderer dagens kommune de tidligere kommunene Nes, Hidra, Gyland og Bakke.

Det er nesten 7.5 km (4 nautiske mil) fra indre fjord til åpent hav. Flekkefjords indre fjordbasseng er stort nok til å romme atskillige skip og båter for anker og fritt for sterk vind eller strøm.

Bykjernen preges fortsatt av trehusbebyggelse fra tidligere tider. De fleste er etter hvert blitt malt hvite, selv om de før var holdt i andre farger. Bebyggelsen i sentrumsgatene er nå i ferd med å bli modernisert. Tettstedet Flekkefjord hadde 6 034 innbyggere per 1. januar 2021.

Informasjon er hentet fra Wikipedia

Chemical insecticidesare available in stores to controlpest problems. You can choose to use chemicals when the situation is more complicated. Try to avoid the use of chemical agents, because improper use of chemicals can cause health risks and will be dangerous for children and pets.

If you use chemical pesticides, take an experienced person with you to use the chemicals correctly. Although there are many insecticides, you should consider many conditions when buying a chemical insecticide, you should buy those agents that have the lowest impact on the surrounding environment, but which can provide you with a desired resutltate. In this article, we’ll discuss what considerations you should make.

Things to avoid when using chemical pesticides

During purchase

During purchase

 • Do not buy insecticides from unauthorized or unlicensed persons
 • Buy only one product for a single process and avoid bulk purchases
 • Check approved labels and do not buy funds without approval labels
 • You should check the expiration date before buying and avoid expired products

During storage

 • You should not transfer chemicals from the container to other bottles or glasses
 • You should not allow your children or pets to approachinsecticides
 • Do not store insecticide in sunlight or rain

Things to avoid when treating insecticides

 • Always use a single product and do not mix several products in the same place
 • Always use products that are within their expiry date

When using pesticides

 • Avoid using multiple chemicals, i.e. it should not be overdosed.
 • Do not use chemicals in high concentrations, more is not better
 • If you use a container to mix chemicals, you should not use it for other purposes.
 • Vask hendene ordentlig med såpe og desinfeksjonsmiddel når du er ferdig
 • Åpne vinduer og dører og tillat mer ventilasjon
 • Hold alle familiemedlemmer og kjæledyr borte fra området der du bruker kjemikalier
 • Ikke bruk kjemikalier i alle områder av hjemmet ditt, bruk midler kun i områder hvor det er nødvendig, for eksempel sprekker og hull.
 • Hvis du bruker kjemikalier på kjøkkenet, fjern all mat og beholdere
 • Etter behandlingen, rengjør området ditt grundig uten rester.

Poeng å huske

 • Les nøye instruksjonene på etiketten
 • Ha en erfaren person med deg når du bruker kjemikalier
 • Ha kunnskap om førstehjelpsinformasjon
 • Bruk sikkerhetsprodukter som hansker og glass ved bruk av kjemikalier

Konklusjon

Oppført ovenfor er viktige punkter man bør unngå ved bruk av kjemiske insektmidler. Produkter tilgjengelig i butikker ment for andre formål vil ikke være effektive. Bruk produkter beregnet på ditt skadedyrproblem. Hvis du ikke blir kvitt skadedyr selv, prøv å umiddelbart ansette en profesjonell skadedyrkontrolltjeneste. Eksperter vil hjelpe deg med å utrydde alle typer skadedyr.

 

Ta kontakt
Scroll to Top