Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Springfluer

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Springfluer

Utseende

  • Små, 0,7-5,5 mm lange
  • Bredt første fotledd på bakbein
  • Siste antenneledd kulerundt med lang antennebørste
  • Larven spiss i hodeenden, tvert avsluttet bak (typisk maggot)

Biologi og atferd

Springfluer er en insektfamilie med over 110 arter i Norge. De flyr sjelden, men løper raskt med karakteristiske, rykkvise bevegelser. Larvene lever av råtnende organisk materiale. Særlig tallrike er springfluelarvene i gjødsel, og man finner ofte de voksne fluene i store mengder i łøs, hønsehus, kloakkrenseanlegg, utedoer og ved kloakklekkasjer innendørs. Utviklingen fra egg til voksen flue kan gå raskt, hos noen arter på under 20 dager.

Skade

I motsetning til visse andre fluer som utvikler seg i møkk oppsøker springfluene ikke matvarer. De kan opptre i stort antall nær utviklingsstedene til larvene og kan da oppleves ubehagelig. Ellers er springfluer for nyttedyr å regne fordi de hjelper til i nedbrytningen av organisk materiale.

Forebygging og bekjempelse

  • Fjern råtnende organisk materiale
  • Ha god gjødselhåndtering med regelmessig fjerning av gjødsla.
  • Dersom fluene opptrer i store mengder i hus, sjekk for kloakklekkasje og utbedre eventuelt skader

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp med skadedyrkontroll? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale
Scroll to Top