Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Springfluer

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Springfluer

Utseende

  • Små, 0,7-5,5 mm lange
  • Bredt første fotledd på bakbein
  • Siste antenneledd kulerundt med lang antennebørste
  • Larven spiss i hodeenden, tvert avsluttet bak (typisk maggot)

Biologi og atferd

Springfluer er en insektfamilie med over 110 arter i Norge. De flyr sjelden, men løper raskt med karakteristiske, rykkvise bevegelser. Larvene lever av råtnende organisk materiale. Særlig tallrike er springfluelarvene i gjødsel, og man finner ofte de voksne fluene i store mengder i łøs, hønsehus, kloakkrenseanlegg, utedoer og ved kloakklekkasjer innendørs. Utviklingen fra egg til voksen flue kan gå raskt, hos noen arter på under 20 dager.

Skade

I motsetning til visse andre fluer som utvikler seg i møkk oppsøker springfluene ikke matvarer. De kan opptre i stort antall nær utviklingsstedene til larvene og kan da oppleves ubehagelig. Ellers er springfluer for nyttedyr å regne fordi de hjelper til i nedbrytningen av organisk materiale.

Forebygging og bekjempelse

  • Fjern råtnende organisk materiale
  • Ha god gjødselhåndtering med regelmessig fjerning av gjødsla.
  • Dersom fluene opptrer i store mengder i hus, sjekk for kloakklekkasje og utbedre eventuelt skader

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp med skadedyrkontroll? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Oslo

Bærum

Moss

Ås

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale