Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Slettsnok

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Slettsnok

Utseende

  • Normalt 60-70 cm, men opptil 90 cm er registrert
  • Brun eller grå grunnfarge
  • To rekker med mørke flekker langs ryggen
  • Stor, mørk flekk på hodet
  • Rund pupill (skiller den fra hoggorm)

Biologi og adferd

Slettsnoken regnes for å være en sårbar og forholdsvis sparsomt forekommende art i Norge. Den er registrert i lavereliggende og varmekjære landskap rundt Oslofjorden, og langs Sørlandskysten til Jæren og Stavanger. Den trives best i solrike, tørre bakker med berg og steinblokker. Hovedføden er andre krypdyr. Slettsnoken har ikke gift, men kveler sitt bytte. Om vinteren ligger den i dvale.

Skade

Den sprer frykt, men gjør ingen skade.

Forebygging og bekjempelse

  • Slettsnoken er fredet og skal ikkebekjempes
  • Steng sprekker og hull for å hindre at den kommer inn i bygninger.
  • Fjerning av busker, høyt gress, steinmurer og komposthaug i nærheten av hus vil gjøre området mindre egnet for
  • Individer som er til sjenanse kan fanges og fjernes fra bygninger og hageområder. eks. kan bølgeblikkplater e.l. som dyrene bruker som skjulesteder legges ut i terrenget. Herfra kan dyrene fanges og fjernes.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med klannere i din boligmed skadedyrkontroll? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Oslo

Bærum

Moss

Ås

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale
Scroll to Top