Skadedyrkontroll1

Trenger du  hjelp mot skadedyr? 

Skadedyrkontroll – Askim

Markedets beste metoder for Skadedyrkontroll

We perform pest control without endangering the environment and health. Need help from a professional pest control technician? Pests are a growing problem in Askim and the demand forpest controlis increasing and increasing. Our mild humid climate, travel habits and imports are causing pests and pest problems to increase. Insects,ratsandmicehave better living conditions as our habits change. Insects have great opportunities for spread and new species are emerging in our homes. Our technicians are trained to use effective yet environmentally friendly methods to remove or prevent the pest problem. Our first choice is always to prevent pests from entering homes where theycause discomfort and damage. If you keep pests out of the home, the animal is not actually considered a problem.

Pest Askim

The most common pests aremice, rats, cane ants, sugar ants, bearded cod, striped borer beetle(mit) andbed bugs.

Rats in Askim

Askim has major problems withratsat times. Rats need food, shelter and water to survive. Shelters provide protection from predators, weather, and a safe space to multiply. Rats often reside in close proximity to sewageand can enter homes via drainage pipes. Use exclusion and to removerodentsin a safe and effective manner. The most effective long-term solution is to seal entrance holes where rodents can enter. Putting on rat barriers in sewage, clogged penetrations and other possible entry points. Our technicians have extensive experience and high competence inefficient methods. We et how we can remove to keep your home free of rats in the future.

Routes

Micein Askim

Getting mice into your home is an unpleasant experience. They can wreak havoc, cause fire and water damage and odor problems. Hearingmice crawling around walls and ceilingscan be very stressful. In these cases, professionalpest control should be used. Our local technicians are highly skilled and can help you quickly.

Once you havemicein your house, it is important to fight these individuals before they can do some major damage. Clap trapsare a very good tool that works well. Feel free to use a large number of traps for a quick and good result. Entrance holes must be sealed so that no more individuals enter. Pipe transits under kitchen countertops and other cracks should be sealed with material that mice cannot gnaw through.

mus

Skjeggkre Askim

Vårt inneklima har vist seg å være veldig gunstig for skjeggkre og siden 2013 har skjeggkre derfor blitt vanlig å finne i norske bygg. Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre og vi kan finne dem i alle rom i boligene med angrep.  Sannsynlig utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er fra 18 måneder og opp mot tre år. Til tross for at skjeggkre kan overleve på næringsfattige matkilder som papir, er dette en næringsfattig kilde for skjeggkre. Skjeggkre trenger tilskudd av proteiner for å oppnå full utvikling og vil da ha behov for et mer variert kosthold for å kunne formere seg å utvikle seg.  Skjeggkre er ikke i stand til å skifte hud på enkle dietter bestående kun av karbohydrater. Evnen til å overleve lenge på papir er derfor trolig forbeholdt de senere stadier i utviklingen.  Skjeggkre vil sannsynligvis ikke kunne formere seg dersom deres matkilde kun består av papir. Andre insekter som kommer inn I konstruksjonen til skjeggkre vil kunne være en god kilde til proteiner. (eks. Fluer)

skjeggkre

Stripet borebille

Stripet borebille hører med til familien borebiller (Anobiidae), underfamilien stripeborebiller (Anobiinae). Billen er ofte å se i eldre boliger langs kyststrøk, ofte i kjellere hvor fuktigheten er høy. Flygehullene på treoverflaten er sirkelrunde 1-2 mm brede. Larvegangene er under 2 mm brede og går på kryss og tvers i veden. Boremelet er lyst. For å se om angrepet er aktivt, kan flygehullene merkes eller tettes, for å se om nye hull oppstår. Larvene bruker to eller flere år på sin utvikling, avhengig av levevilkår som temperatur og fuktighet. Forpuppingen skjer fra mai til midten av juli. De voksne billene klekker og gnager seg ut fra slutten av juni til begynnelsen av august. Antall egg varierer mye, men 20-40 er vanlig. Skadene vil bli størst om treverket kun består av splintved, hvis ved-fuktigheten ligger mellom 18 og 30 % og temperaturen er i overkant av 20 °C i sommermånedene. Under slike forhold kan treverket bli helt oppspist.

stripet borebille

Veggedyr

Veggedyr er nattaktive og suger blod av mennesker og dyr. De finnes i hele Norge og er de siste årene blitt stadig mer vanlige, særlig på overnattingssteder. Veggedyr spres med reisebagasje og brukte møbler/gjenstander. Har veggedyrangrep etablert seg i et rom, kan det på egenhånd spre seg videre til andre rom i samme bygg. På dagen gjemmer dyrene seg i nærheten av plassen vi sover. Sprekker i senga, bak listverk, i skap osv. De kan overleve lenge opp mot 1 år uten mat. Veggedyret utvikles fra egg, gjennom fem nymfestadier til voksen. Dette kan ta fra en måned til et år avhengig av temperatur og tilgang på føde.

Veggedyr

Maur

Maur som anlegger reir innendørs kan ødelegge myke byggematerialer isoporisolasjon eller fuktskadet trevirke. Maur som kommer inn etter mat eller som har bosatt seg inne kan være til irritasjon og gjøre stor skade på bygg.

Forebygging av maur kan gjøres med å bruke grus på steder hvor man normalt ville brukt sand. Fin grus istedenfor sand under heller utendørs, tette sprekker i husvegg, sette på insektnett på lufteluker, unngå myke byggematerialer. Legg grov stein/pyntestein inn mot grunnmur istedenfor bed. Hvis du allikevel ønsker blomsterbed langs grunnmur, så ha avstand mot husvegg, og velg gjerne planter som ikke bladlus liker, for maur “melker” bladlus for honningdugg.  Skal man bruke maurgift er det viktig å vite hvilken type man skal bruke for å ikke gjøre problemet større.

sort jordmaur

Viktig å finne ut hvilket skadedyr du har

Når du først oppdager skadedyr i boligen er et første du må gjøre å få en sikker identifikasjon på hva slags skadedyr du har fått i hus. Det er slett ikke alle dyr som kommer inn som i seg selv er et skadedyr. Mange dyr forviller seg inn, men finner veien ut selv eller dør i løpet av kort tid.
Dersom du for eksempel finner en markkakerlakk i huset, skal du ikke sette i gang skadedyrbekjempelse Markkakerlakken er den eneste typen kakerlakk som lever i norsk natur. Dette er en utendørslevende art som tilfeldigvis har forvillet seg innendørs. Derfor vil den raskt dø av seg selv. Markkakerlakken kan lett forveksles med en Tysk kakerlakk. Kommer det tysk kakerlakk inn i boligen har den blitt transportert inn, siden denne ikke lever ute i Norsk fauna. Denne arten skal det umiddelbart settes i gang bekjempelse imot.Det kan være veldig vanskelig å vite hva slags art man finner, siden mange arter er veldig like. Vi hjelper deg gjerne med å identifisere insekter for å vurdere om du har et skadedyrproblem, og eventuelt i hvilket omfang det forekommer.Når vi utfører skadedyrkontroll i Askim er det ofte rotter, mus, sukkermaur, skjeggkre eller veps som er utfordringen, avhengig av hvilken sesong vi er inne i. Uansett hvilke dyr eller insekt som skaper ubehag eller skade for deg, har vi utstyr og kompetanse til å løse problemet på en effektiv måte.

Forebygging

Det beste er selvfølgelig om man ikke blir utsatt for et skadedyrangrep i det hele tatt. For å unngå det, bør man ta noen forhåndsregler. Vi har service og vedlikeholdsavtaler som går ut på at vi med jevne intervaller kontrollerer for problemer med skadedyr. På den måten kan ligger du i forkant av problemet og forebygger effektivt økonomisk belastende skader. Våre godkjente teknikere vil gjennomføre jevnlige kontroller og utformer elektroniske skriftlig rapporter som dokumenterer eventuelle funn og tilstand på bygget. Her vil også tiltak til ytterligere sikring eller bekjempelse formidles, dersom det oppstår behov for det.

Hva koster skadedyrkontroll?

Selv om skadedyr er uønsket og må bekjempes, vil det altid bli snakk om pris for å bli kvitt skadedyrene. De siste årene har pris på skjeggkre behandling sunket kraftig og er nå nede på et gjennomsnittsnivå på ca 5000kr pr behandling. Dersom man starter med skadedyrbekjempelse feil vil man i mange tilfeller ende opp med store ekstrakostnader. Ofte er det billigere og bedre å ringe en skadedyrtekniker for hjelp. Når skadedyr skal bekjempes må vi tenke også på miljøet. kontrollere skadedyr bør utføres på en måte som begrenser bruken av kjemiske preparater så mye som mulig. I veldig mange tilfeller er ikke bruk av gift overhodet nødvendig. Kjemikalier og gift bør alltid være siste utvei for å løse et problem. Vi reduserer miljøpåvirkningen og tilbyr våre kunder et sikkert, trygt og sunt bo- og arbeidsmiljø. Fra vår avdeling i Bergen kan vi raskt rykke ut for å utføre skadedyrkontroll i hele nærområdet. Vi har god oversikt over hvilke skadedyr som ofte fører til problemer i Bergen, med vår lokalkunnskap. Vi vil raskt gjøre tiltak som sikrer at skadedyrene gir så liten innvirkning som mulig hos våre kunder.

Konklusjon

Hvis du oppdager skadedyr i din bolig, vil det være noe som påvirker din hverdag negativt. Det kan være vanskelig å bli kvitt dem og mange vil forsøke mange kjerringråd og usikre metoder. Imidlertid kan du gjøre livet ditt enklere ved å la skadedyrkontroll1 bli kvitt skadedyr raskt og effektivt.

Kontakt oss for skadedyrkontroll i Askim

Litt om Askim

Askim er en bygd og en tidligere kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på Østlandet i Norge. Kommunen ble opprettet 1. januar 1838. I 2020 ble kommunen innlemmet i den nye storkommunen Indre Østfold. Kommunen grenset i vest og nord til Spydeberg, i nordøst til Trøgstad og sørøst til Eidsberg og i sør til Skiptvet. Askim fikk bystatus 1. januar 1996, bysenteret har 14 755 innbyggere per 1. januar 2021.

Kulturfestivalen Kraftfestivalen samler hver augustmåned deltakere fra fjern og nær, en tradisjon i den anledning er åpningskonserten i den gamle turbinhallen i Kraftverket ved Kykkelsrud. Viking-Askim var inntil nedleggelsen i 1992 hjørnesteinsbedriften i det lille samfunnet, som siden i stor grad har utviklet servicenæringene. Glava er nå hjørnesteinsbedrifen i Askim. Glomma danner en naturlig kommunegrense i vest, og fosser har blitt utnyttet til kraftproduksjon. Askim har derfor tre store kraftverk innenfor sine grenser (Solbergfoss, Kykkelsrud og Vamma).
Avisen Smaalenenes Avis utgis i byen og dekker også de omkringliggende kommuner.

Informasjon er hentet fra Wikipedia

Har du problemer med mus, rotter, skjeggkre, veggedyr, stokkmaur, sukkermaur eller borebiller i Askim?

Ta kontakt med oss for en hyggelig uforpliktende samtale.

Ta kontakt
Scroll to Top