Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Pukkelfluer

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Pukkelfluer

Utseende

  • Pukkelformet rygg
  • Lite hode
  • To tydelige årer i forkant av vin- gen
  • Små, fleste under 2,5 mm lange
  • Larven er kort, tykk og semmentert

Biologi og adferd

Dette er en artsrik insektfamilie, og man antar at det finnes over 350 arter i Norge. De mange artene utnytter en mengde ulike ressurser, og man finner dem i mange habitater.

pukkelflue

 Larvene kan leve av omtrent alle typer organisk manteriale som holder seg fuktig. Eksempler er kadavre, råtnende plantemateriale, snegler og insekter. Innendørs finner vi dem typisk på storkjøkkener og bakerier der gulvet spyles og matrester kan legge seg i kroker, i sluk, i søppelkasser der avfall blir liggende lenge, når døde rotter/mus blir liggende innendørs, ved kloakklekkasjer, i overvannede potteplanter og vaser med snittblomster. Fluene kan formere seg raskt. Utviklingen fra egg til voksen tar 14-37 dager avhengig av temperatur og mat.

Skadebilde

Fluene gjør normalt ingen skade, men kan være til irritasjon hvis de blir mange.

Forebygging og bekjempelse

  • Gode renholds- og søppelrutiner forebygger mot fluer
  • Ved forekomst av fluer, finn larvenes levested, og rengjør/fjern dette. 
  • Unngå stillestående vann med organisk avfall

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale
Scroll to Top