Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Korn- og broket kjukemøll

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Korn- og broket kjukemøll

Utseende

  • Forvinger gråhvite med brune og svarte flekker
  • Bakvinger gråbrune med lange hårfrynser langs bakkanten
  • Vingespenn 9-15 mm, kropp 5-8 mm lang
  • Larven hvit med gulbrunt hode Artene er svært like av utseende

Biologi og atferd

I Norge finnes kornkjukemøll (tidligere kalt kornmøll) utendørs i Oslołordområdet og langs kysten til Aust-Agder, mens broket kjukemøll (tidligere kalt rugmøll) trolig ikke lever ute i norsk natur. Innendørs kan de påtreffes så langt nord som det finnes kornlagre. Møllene har svært likt levevis. I månedsskiftet mai/juni legger hunnen opptil 100 egg, og disse klebes enkeltvis fast til korn som ligger på overflaten i kornlagre. Larven, som klekkes etter ca. 1 uke, gnager på kornene og spinner dem sammen med klebrige tråder. Det hele blir til klumper av spinn, ekskrementer og korn. Etter larveperioden (2-4 måneder) søker larven til kornoverflaten på jakt etter et sted å forpuppe seg. Larven spinner en gråhvit kokong som den overvintrer

Overvintrende larver tåler godt lave temperaturer. Forpuppingen skjer påfølgende vår og varer i 3 uker før et voksent møll klekkes ut. Møllene er nattaktive.

Skade

Av de to møllene er broket kjukemøll vanligst som skadedyr i Norge. Det er spesielt fuktig og muggent korn som er utsatt for angrep. Hvete og rug foretrekkes, men andre kornslag, gressfrø, mais, kli og annet kan også angripes. Sterkt angrepne partier av korn blir ubrukelig som menneskemat. Møllene gjør ikke skade i privathusholdninger.

Bekjempelse

  • Oppbevar korn i tørre beholdere og over kort periode
  • Fjern 10 cm av det øvre laget i sekkene
  • Varmebehandling av både korn og kornlager kan utføres.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til skadedyrkontroll? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale
Scroll to Top