Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Klatremus

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Klatremus

Utseende

  • Rødbrun rygg, grå sider, lys buk
  • Kroppslengde 8-13 cm, hale 3-7 cm (tydelig tofarget), 14-40 gram
  • Mindre ører enn hus- og skog- mus, snuten er butt
  • Ekskrementer: 6-7 mm, sylin- driske, avrundete ender
klatremus

Biologi og atferd

Klatremus finnes nord til Salten i Nordland. Den har 2-4 kull om sommeren. Den yngler ikke inne i bygninger, men trekker ofte inn om høsten. Musa er nattaktiv, en god klatrer og trives best i skogsområder, men kan leve i høyłellet opp til 1400 meters høyde. Den spiser hovedsakelig plantekost, men kan ta en del smådyr.

Skade

Musa gnager på alt, og kan ødelegge strømledninger, isolasjonsmateriale, treverk, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Den forurenser med urin og ekskrementer. Lukt etter døde dyr, urin og ekskrementer forekommer. Avføringen kan inneholde diarefremkallende smittestoffer, og musa kan spre smitte fra urene til rene områder. Klatremus er mulig smittekilde for musepest i Sør-Norge.

Forebygging og bekjempelse

  • Steng alle sprekker og hull større enn 6mm.  Bruk metallnetting, metallplater e.l. som dyrene ikke kan gnage gjennom.
  • Fjern tilgang på mat og
  • Fjern søppel, busker og kratt rundt
  • Feller plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dy- rene går.
  • Åtestasjoner med forgiftet åte kan brukes om det er mange dyr over et stort område. Vær obs på luktproblem fra døde
  • Lydskremmere har ingen effekt.

Ekskrementer fjernes  med  såpevann  og  klut  (ikke  kost/støvsuger). Bruk hansker og eventuelt munnbind.

 

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med mus i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Oslo

Bærum

Moss

Ås

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale
Scroll to Top