Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Brunsvart melbille

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Brunsvart melbille

Utseende

  • 5-5,5 mm lang
  • Glinsende og mørkebrun kropp
  • Stripete dekkvinger
  • Larven gulbrun, opptil 10 mm med ett par krumme horn bak

Ligner stor melbille (denne er større) og rismelbille (denne er lysere og mindre)

Biologi og atferd

brunsvart melbille

Brunsvart melbille hører til familien skyggebiller (Tenebrionidae). Den ble første gang påvist i Norge i 1943, men er nå svært vanlig i tørre matvarer i hus og lager. Den angriper først og fremst melvarer som mel, gryn og kjeks. Den angriper også tørrfôr, sjokolade, nøtter, mandler, krydder og frø, med unntak av erter og bønner. Videre kan den leve på animalske stoffer som tørket kjøtt og fisk og døde insekter. Utviklingen fra egg til voksen tar ved 20 °C ca. 4 måneder, ved 25-30 °C ca. 2 måneder. Utviklingen stopper opp ved temperaturer under 13 °C og over 37 °C. Voksne biller lever lenge, fra flere måneder til 4 år avhengig av temperatur.

Skadebilde

Skade skjer i form av forurensning av matvarer med ekskrementer, døde biller og larverester, samt ved et illeluktende sekret billene skiller ut. Utvokste larver kan skade alle slags varer de kan gnage i når de oppsøker egnede forpuppingssteder.

Forebygging og bekjempelse

  • Oppbevar matvarer i tette bokser 
  • Fjern, frys eller varmebehandle angrepne matvarer
  • Godt renhold og lave temperaturer er viktig i lager og
  • Ved store angrep kan varmebehandling av hele lageret/bedriften være aktuelt.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale
Scroll to Top