Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Stålorm

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Stålorm

Utseende

  • Kroppen er fast og hard
  • Hanner oftest ensfarget grålig. Hunner oftest lysebrune med mørkere sider, samt en mørk stripe langs ryggen. Ungdyr er gull- eller sølvaktige.
  • Kan «kaste» halen dersom den føler seg truet

Biologi og adferd

Stålormen er ingen slange, men en øgle slik som firfisle. Den finnes i lavereliggende strøk østałells, samt langs kysten fra svenskegrensen og nord til Bergen. Stålormen er hovedsakelig knyttet til åpne partier i skogsområder, men kan også finnes i jordbruksområder samt i parker og hager. Den trives best på noe fuktige steder. Stålormen er mest aktiv i skumringen, og på dagtid finner man den gjerne under råtnende tømmerstokker og naturlige hulrom etc. Stålormen lever av meitemark, snegler og ulike insekter. Den ligger i dvale om vinteren.

Skade

Den sprer frykt, men gjør ingen skade.

Forebygging og bekjempelse

  • Stålormen er fredet og skal ikke fjernes
  • Steng sprekker og hull for å hindre at den kommer inn i byggninger
  • Fjern busker, høyt gress, steinmurer og komposthaug nær hus for å gjøre området mindre egnet for orm
  • Individer som er til sjenanse kan fanges og łernes fra bygninger og hageområder. eks. kan bølgeblikkplater e.l. som dyrene bruker som skjulesteder legges ut i terrenget. Herfra kan dyrene fanges og fjernes.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Oslo

Bærum

Moss

Ås

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale