Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Stålorm

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Stålorm

Utseende

  • Kroppen er fast og hard
  • Hanner oftest ensfarget grålig. Hunner oftest lysebrune med mørkere sider, samt en mørk stripe langs ryggen. Ungdyr er gull- eller sølvaktige.
  • Kan «kaste» halen dersom den føler seg truet

Biologi og adferd

Stålormen er ingen slange, men en øgle slik som firfisle. Den finnes i lavereliggende strøk østałells, samt langs kysten fra svenskegrensen og nord til Bergen. Stålormen er hovedsakelig knyttet til åpne partier i skogsområder, men kan også finnes i jordbruksområder samt i parker og hager. Den trives best på noe fuktige steder. Stålormen er mest aktiv i skumringen, og på dagtid finner man den gjerne under råtnende tømmerstokker og naturlige hulrom etc. Stålormen lever av meitemark, snegler og ulike insekter. Den ligger i dvale om vinteren.

Skade

Den sprer frykt, men gjør ingen skade.

Forebygging og bekjempelse

  • Stålormen er fredet og skal ikke fjernes
  • Steng sprekker og hull for å hindre at den kommer inn i byggninger
  • Fjern busker, høyt gress, steinmurer og komposthaug nær hus for å gjøre området mindre egnet for orm
  • Individer som er til sjenanse kan fanges og łernes fra bygninger og hageområder. eks. kan bølgeblikkplater e.l. som dyrene bruker som skjulesteder legges ut i terrenget. Herfra kan dyrene fanges og fjernes.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Oslo

Bærum

Moss

Ås

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale
Scroll to Top