Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Sørgemygg/hærmygg

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Sørgemygg/hærmygg

Utseende

  • 1-7 mm lange
  • Ofte sotfargede vinger
  • Lange ”perlesnor” antenner
  • Øynene møtes i en smal bro oppå hodet (sees i lupe)
  • Larvene er hvite til glassaktige, beinløse med sort hode

Biologi og adferd

Hær-/sørgemygg er en insektfamilie med mange arter. Noen få av disse artene kan komme inn i hus med potteplanter. De voksne myggene er dårlige flygere og sitter for det meste i ro i nærheten

hærmygg

 av plantene. De lever en ukes tid. Hunnen legger 100-150 egg. Larvene lever av planterøtter og kan gnage seg oppover i stenglene. De trives best når plantene vannes for mye. Etter ca. 2-4 uker forpupper larvene seg, og etter ca. en uke klekker puppene til voksne. I noen få tilfeller finner man sørgemygg innendørs som har utviklet seg an- dre steder enn i blomsterpotter. Det finnes arter der larvene lever i kompost, under bark, i dyrebol og fuglereder, steder vi ofte finner i eller i nærheten av hus.

Skadebilde

Planter kan bli skadet av angrepet og eventuelt dø. Svekkede planter vil også lettere bli angrepet av soppsykdommer. Den økonomiske skaden vil være størst i veksthus.

Bekjempelse

  • Unngå overvanning av Ved angrep bør jorda holdes tørr en periode dersom plantene tåler det.
  • Et lag sand på toppen av jorda gir larvene dårlige utviklingsvilkår
  • Gule limfeller fanger voksne og hjelper til med å holde bestanden
  • Nematoder og rovmidd kan benyttes til bekjempelse i
  • Kast eventuelt angrepne planter

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Oslo

Bærum

Moss

Ås

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale