Skadedyrkontroll1

Trenger du  hjelp mot skadedyr? 

Skadedyrkontroll – skadedyrfirma Voss

Skadedyrkontroll Voss

Pests can be a great strain to get into your home or workplace. They can cause severe discomfort, health risks, cause property damage and psychological stress. Pests should be removed as quickly as possible if they are detected in places they should not be. If you suspect that you may have a pest problem, it is important to start proper measures right away. Often the best solution is to call a professional pest control company.

Skadedyrkontroll Voss

When should you contact pest control company:

  1. You’ve seen pests in your home. This is the most obvious sign that something isn’t quite right. If you have seen any pests in the house, it’s time to call a pest control technician.
  2. Your pest problem does not disappear. If you’ve tried to remove them yourself without it helping, it’s time to ask for help.
  3. You see more and more pests. If it seems that the number of pests in your home is increasing, it is definitely time to call for pest control. The sooner you address the problem, the easier it will be to completely get rid of the pests.

If you experience any of these signs, don’t hesitate to contact your local pest control company. The longer you wait, the worse the problem will get – and trust us, you won’t!

It is important to take good care of your home, not only to save time and money, but also to keep the property free of damage and a nice space to be. We have extensive experience with pest problems, and we therefore know how the different pests behave. We can help you with both preventive and urgent measures when needed.

Rotter i Voss

Rotter kommer ofte inn via {åpninger} og defekter i fundament og rørsystem. Vi har lang erfaring med disse dyrene og deres adferdsmønster. Vi vet hvordan å bli kvitt rotter. Våre teknikere og samarbeidspartnere hjelper til med å løse problemer med rotter i hus.

rotte

Mus i Voss

Mus er regnet for å være det største skadedyret i verden. De er ofte et problem utover høsten når gnagere som skogmus trekker inn i boliger. Har du opplevd dette tidligere anbefaler vi at forebyggende tiltak blir satt i gang i løpet av sommeren, eller tidlig høst for å stoppe mus før de er kommet inn. Vi har lang erfaring i å bli kvitt mus og hvordan vi kan forebygge mot mus i huset.

Vi rådfører og hjelper til med å gjøre de rette tiltakene for at du skal få en bolig uten mus.

mus

Maur

Maur er et av de insektene som skaper størst problemer i våre boliger på vår og sommer. Stokkmaur kan i noen tilfeller ødelegge for store verdier. De kan gnage i treverk å lage store reir som kan gjøre at det oppstår svekkelser i treverket. Dersom stokkmaur lager reir i bolig, finner vi ofte vannskader eller fuktproblematikk i det samme området. Vi vet hvordan vi blir kvitt maur og finner årsaken til at problemet med maur har oppstått.

Sukkermaur oppfører seg i mange tilfeller ganske likt som stokkmaur. De er mye mindre i størrelse, men kan også bygge reir i treverk og isolasjonsmaterialer. Sort jordmaur/sukkermaur er ofte mer avhengig av fuktighet i treverk for å gjøre noe vesentlig skade. Vi fjerner maur og gir råd i hva man kan gjøre for å forhindre maur angrep i fremtiden.

sort jordmaur

Insekter i hus

Vi har mange andre typer insekter som også er betydelige skadedyr i Norge. Skadedyr som skjeggkre, veggedyr, borebiller (husbukk og stripet borebille), brun pelsbille, sølvkre og mange andre billetyper kan også gjøre skade eller være utrivelig å få i hus.

Hva koster skadedyrkontroll?

Selv om skadedyr er uønsket og må bekjempes, vil det altid bli snakk om pris for å bli kvitt skadedyrene. Dersom man starter med {skadedyrbekjempelse} feil vil man i mange tilfeller ende opp med store ekstrakostnader. Ofte er det billigere og bedre å ringe en skadedyrtekniker for hjelp før angrepet blir for omfattende.. Når skadedyr skal bekjempes må vi tenke også på miljøet. kontrollere skadedyr bør utføres på en måte som begrenser bruken av kjemiske preparater så mye som mulig. Vi reduserer miljøpåvirkningen og tilbyr våre kunder et sikkert, trygt og sunt bo- og arbeidsmiljø. Fra vår avdeling i Voss kan vi raskt rykke ut for å utføre skadedyrkontroll i hele nærområdet. Vi har god oversikt over hvilke skadedyr som ofte fører til problemer  med vår lokalkunnskap. Vi vil raskt gjøre tiltak som sikrer at skadedyrene gir så liten innvirkning som mulig hos våre kunder.

Konklusjon

Vi har lang erfaring med {bekjemepelse} av skadedyr og har sett det meste. Dersom du har problemer med skadedyr av noe slag, kan vi hjelpe. Alle våre teknikere er godkjente og har lang erfaring med skadedyr.

Hvis du oppdager skadedyr i din bolig, vil det være noe som påvirker din hverdag negativt. Det kan være vanskelig å bli kvitt dem og mange vil forsøke mange kjerringråd og usikre metoder. Imidlertid kan du gjøre livet ditt enklere ved å la skadedyrkontroll1 bli kvitt skadedyr raskt og effektivt.

Kontakt oss for skadedyrkontroll i Voss

Litt om Voss

Voss herad er en kommune og et distrikt i Vestland fylke. I nord grenser den til Vik, i øst mot Aurland og Ulvik, i sør mot Ullensvang og Kvam og i vest mot Vaksdal. Kommunesenteret er tettstedet Vossevangen med 6 799 innbyggere per 1. januar 2021. Tettstedene Skulestadmoen og Mønshaugen/Bjørgum ligger bare noen kilometer fra Vossevangen, mens tettstedet Granvin ligger ved utløpet av Granvinelva innerst i Granvinsfjorden. Voss kommune hørte til Hordaland fylke før sammenslåingen til Vestland i 2020.

Voss er i areal den fjerde største kommunen på Vestlandet. Kommunen grenser i sør til Hardangerfjorden og i vest til Bolstadfjorden og ligger i overgangssonen mellom kyst- og innlandsklima. Vossevangen er et trafikknutepunkt, og Voss stasjon på Bergensbanen ligger her.

Kommunen har 2,5 % av folkemengden og 6,0 % av arealet i fylket. Ca. 90 % av arealet er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet. Folketallet i daværende Voss kommune økte med 83 personer (0,6 %) i 2012, 107 personer (0,8 %) i 2013 og 179 personer (1,3 %) i 2014.

På Voss ligger Bømoen leir, en norsk militærleir som i de senere år har vært vintertreningssenter for NATO-allierte. Der ligger også Voss flyplass, Bømoen, for småfly. Militærleiren ble lagt ned 2008, men flyplassen er fortsatt i bruk.

Voss Fjellheisar er et skiheisanlegg rett ved Vossvangen med taubane fra stasjonen. Det er Vestlands største skianlegg.
Voss Fjellandsby Myrkdalen er en voksende konkurrent.

Informasjon er hentet fra Wikipedia

Ta kontakt
Scroll to Top