Skadedyrkontroll1

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Riktig luftfuktighet inne er viktig for et godt innemiljø

Luftfuktighet inne

For mye luftfuktighet kan føre til uønskede skader og et inneklima som kan være helseskadelig. Vegger blir fuktige og at sopp og mugg vokser. For lite luftfuktighet kan medføre at man får tørr og irritert hoste, at man får vondt i hode, at man får tørre og sprukne lepper, ubehag i øynene og at huden blir tørr og irritert.Ta kontakt med skadedyrkontroll1 for en uforpliktende samtale om ditt problem. Det koster ingenting å ringe oss. Vi kan bistå med gratis befaring for å se hva vi kan gjøre for deg.

Sørlandet skadedyrkontroll. Ta kontakt idag, gratis befaring!

Luftfuktighet inne

For mye luftfuktighet kan føre til uønskede skader og et inneklima som kan være helseskadelig. Vegger blir fuktige og at sopp og mugg vokser. For lite luftfuktighet kan medføre at man får tørr og irritert hoste, at man får vondt i hode, at man får tørre og sprukne lepper, ubehag i øynene og at huden blir tørr og irritert.

Anbefalt luftfuktighet inne

Målinger viser at det daglige variasjonen i luftfuktighet er større utendørs enn innendørs. I tillegg påvirkes ikke luftfuktigheten innendørs så mye av åpning av vinduer og dører som mange tror. Det er faktisk mer vanlig at det blir for tørr luft innendørs enn for fuktig. Det er derfor viktig å vite hvordan man kan justere luftfuktigheten innendørs, slik at den er behagelig for både deg selv og dine omgivelser.

Den anbefalte fuktigheten for et godt innemiljø er under 40% RH i vintersesongen. Sommersesongen bør den holdes under 60%RH. Dette kan kontrolleres ved bruk av et hygrometer.

hygromenter

Normal luftfuktighet inne

Høy luftfuktighet kan føre til vekst av midd, bakterier, mugg og sopp. På sommeren bør luftfuktigheten ikke overstige 60 prosent, mens den på vinteren bør ligge mellom 20 og 40 prosent i oppholdsrom. I kjølige rom kan den imidlertid være opptil 50 prosent.

Lav fuktighet i hus

Enkelte steder kan det være naturlig å ha høyere luftfuktighet, for eksempel i kjellere. Dersom du opplever tørr luft i bologen kan det være en god ide å bruke en luftfukter. Vær også oppmerksom på at det kan være en fordel å lufte ut boligen litt ekstra når man bruker en luftfukter. Dette fordi en luftfukter kan gi en «slimete» følelse i luften, og det kan være en god ide å ventilere litt ekstra når man bruker en slik.

For å sikre at luftfuktighet inne ikke blir for høy, er det viktig å:

– Bruke avtrekk når man dusjer, koker mat eller vasker tøy. Dette reduserer fuktigheten i rommet.
– Ha ventilerte baderomsvifter som fjerner fuktig luft fra rommet.
– Tørke opp vann på gulvet eller vegger med en tørr klut etter at man har dusjet eller vasket.
– Sørge for god ventilasjon i rommet, for eksempel ved å åpne vinduene eller sette på en ventilator når det er fuktig ute.
Kjøpe en luftavfukter som hjelper til å fjerne fuktig luft fra rommet.

Luftfuktighet varierer over dagen og med årstidene. Generelt er ute-luftfuktighet høyere enn inne-luftfuktighet. Når ute-luftfuktigheten er høy, kan det være vanskelig å redusere inne-luftfuktigheten. Det er viktig å sørge for god ventilasjon i rommet, for eksempel ved å åpne vinduene eller sette på en ventilator når det er fuktig ute.

Det er viktig å tørke opp eventuelt vann på gulvet eller andre overflater, da dette kan forårsake muggsoppvekst. Dessuten bør man unngå å tørke klær inne, da dette også kan forårsake høy luftfuktighet. Det er også viktig å ventilere rommet jevnlig for å unngå at luftfuktigheten blir for høy. Dette kan gjøres ved å åpne vinduer eller dører, eller ved å bruke en luftavfukter. 

Ta kontakt