Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Alt du trenger å vite om skjeggkre

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Alt du trenger å vite om skjeggkre

 

skjeggkre

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudatum) er vingeløse insekter som hører til børstehalene, som er blant de eldste insektene på jorda. De ble funnet for første gang i Norge i 2013, og over de siste årene har antall bekjempelser nærmest eksplodert. Skjeggkre er ikke farlige og gjør minimale materielle skader i bygg. De er likevel å regne som et skadedyr fordi de gjerne oppleves som sjenerende og ubehagelige, spesielt i store mengder.

Kjennetegn på skjeggkre

Skjeggkre er nattaktive og kan ofte ses når man slår på lyset om natten eller morgenen. De piler av sted så snart lyset skrus på. De trives best i miljø med høy fuktighet, men klarer seg også bra i tørre miljøer og kan derfor trives i hele huset. Limfeller kan brukes for å avklare om det er skjeggkre i boligen og hvor omfattende problemet er. Skjeggkre har flere likhetstrekk med sølvkre, men er noe større (opptil 18 mm uten haletråder og antenner), mer «skjeggete» og har lengre haletråder.

Hvordan lever skjeggkre?

Disse  «skjeggete» insektene er så godt som altetende, og selv små mengder tørrvarer, døde insekter, tørre planter eller andre organiske materialer kan være tilstrekkelig for å holde en bestand i live. Voksne individer kan ved trange kår livnære seg på en enkel diett bestående av papir og tapet, men de krever et variert kosthold for å fullføre utviklingen fra nymfe til voksne. Dersom bestanden får leve fritt, kan de gjøre skade på gjenstander laget av plantematerialer som museumsgjenstander, tøy og bøker. Når skjeggkreene først har etablert seg, har de en god spredningsevne. De kan klemme seg inn i svært tynne sprekker og med sine klatreevner kan de spres gjennom rørgjennomføringer, luftekanaler og kabelganger.

Hvordan bli kvitt skjeggkre?

skjeggkrebehandling

Skjeggkre er vanskelige å bli kvitt. Nulltoleranse, altså fjerning av alle individer, er krevende. Ved å holde bestanden på et lavt nivå reduseres spredningsfaren. Ny forskning viser at bekjempelse med bruk av forgiftet åte er den mest effektive behandlingsmetoden. Dette gjennomføres av sertifiserte skadedyrteknikere. Limfeller kan plasseres ut for å finne ut hvor i boligen de bor og for å redusere antall insekter. Godt renhold (støvsuging) for å begrense tilgang til mat kan redusere bestandsvekst og øker effekten av forgiftet åte. Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre, men likevel kan reduksjon av fuktige forhold i boligen være med på å gi dårligere levevilkår og lavere populasjonsvekst.

Hvordan unngå skjeggkre?

Det aller viktigste du kan gjøre er å ikke ta dem med deg inn. De bor gjerne i pappesker, bygningsmaterialer og lignende. Forsøk å redusere innførsel til boligen via gjenstander ved å pakke ut nye ting ute og kaste emballasjen så raskt som mulig. Tetting av lister, sprekker, rør- og kabelgjennomføring kan bidra til å fjerne gjemmesteder og hindre spredning. Det er imidlertid viktig å påse at bevegelsesfriheten ikke hindres under en pågående åtebehandling, da dette kan redusere effekten av behandlingen. Det er viktig med godt renhold (støvsuging) for å fjerne mattilgangen/næringskilder. Skjeggkreet har en lang utviklingstid fra egg til voksent individ (opptil 3 år).

Hva spiser skjeggkre?

Skjeggkre spiser proteiner, karbohydrater og fett, og i mangel på noe annet, papir. Skjeggkre er vingeløse insekter og kan ikke fly eller hoppe, men de kan klatre. Opplever du at insektet klatrer eller faller ned fra høyden, for eksempel fra taket, er det trolig skjeggkre. I motsetning til sølvkre kan skjeggkre klatre og komme seg stort sett dit de vil. Siste forskning viser at bekjempelse med bruk av forgiftet åte er den mest effektive behandlingsmetoden (krever profesjonell utførelse). Metoden kan suppleres med limfeller, sprøytemidler og temperaturøkning.

Kunnskap om skjeggkre

I samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring, har Folkehelseinstituttet forsket på bekjempelse av skjeggkre. Forskningsresultater viser at bekjempelse med forgiftet åte er svært effektivt. Åte med virkestoffet indoxacarb (Advion) er spesielt effektivt. En viktig forklaring på denne positive effekten er trolig en stor grad av sekundærforgiftning. Når skjeggkre dør av åten blir de raskt spist av sine artsfrender. De som er drept av åten inneholder nok gift til å også ramme de som bare spiser de døde individene. Åten har dermed god effekt i lang tid etter at den har blitt lagt ut.

Konklusjon

Skjeggkre er en utfordring for mange husholdninger, men med riktig informasjon og tiltak kan man redusere deres tilstedeværelse og potensielle skade. Det er viktig å være oppmerksom på tegn på skjeggkre, som deres nattaktive natur og preferanse for fuktige miljøer. Hvis du mistenker at du har skjeggkre i hjemmet ditt, er det viktig å kontakte en profesjonell skadedyrbekjemper for å bekrefte og håndtere problemet. Selv om de ikke er farlige, kan skjeggkre være sjenerende og ubehagelige, spesielt i store mengder. Ved å følge rådene i denne artikkelen, kan du ta skritt for å forhindre en skjeggkreinfestasjon og håndtere en hvis den oppstår.

Husk at forebygging er nøkkelen når det gjelder skjeggkre. Ved å unngå å bringe dem inn i hjemmet ditt, holde hjemmet ditt rent og tørt, og ved å være oppmerksom på tegn på deres tilstedeværelse, kan du bidra til å holde hjemmet ditt fritt for disse ubehagelige skadedyrene. Hvis du har spørsmål eller bekymringer om skjeggkre, bør du ikke nøle med å kontakte en skadedyrbekjemper for profesjonell hjelp.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Skroll til toppen