Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Skolopendere

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Skolopendere

Utseende

  • Leddelt, lang og flattrykt kropp
  • Ett beinpar kroppsledd
  • Tynn eller kraftig kropp avhen- gig av art
  • Opptil 7 cm lang avhengig av art

Biologi og adferd

Vi har ca. 25 arter av skolopendere i Norge. Skolopendere er sårbare for uttørking og lever på trange og fuktige steder som i jorda og under steiner. De er viktige i jordbunnens økosystemer. Spesielt om våren og høsten er det 

vanlig å finne skolopendere i fuktige kjellere. De er rovdyr og jakter på andre smådyr.

Skade

De gjør ingen skade og regnes ikke som skadedyr. Hvis de trues, kan de bite. Skolopendere har gift i kjevene og bittet er smertefullt, men ikke farlig. Dyrene kan oppfattes som sjenerende hvis de opptrer i stort antall.

Forebygging og bekjempelse

  • Reduser fuktigheten i boligen
  • Monter insektnett i lufteluker og åpninger
  • Fei opp eller støvsug dyr innendørs.
  • Kjemisk bekjempelse anbefales ikke

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Oslo

Bærum

Moss

Ås

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale
Scroll to Top