Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Miljøpolitikk for Skadedyrkontroll 1 AS

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Miljøpolitikk for Skadedyrkontroll 1 AS

Formålet med Politikken

Skadedyrkontroll 1 AS forplikter seg til å levere bærekraftig skadedyrkontroll med et sterkt fokus på miljøansvar. Vi prioriterer bevaring av våre kunders arbeidsmiljø og deres nærmiljø, samtidig som vi tilbyr effektive løsninger for skadedyrproblemer.

bærekraftig

Mål og målsetninger for skadedyrtjenester

Våre mål og målsetninger for å tilby skadedyrtjenester til kunder inkluderer:

Miljøbevisst servicelevering:

 • Utføre tjenester i streng overensstemmelse med miljøbestemmelser og prinsipper om bærekraftighet.
 • Anvende miljøvennlige og minst invasive skadedyrbekjempelsesmetoder der det er praktisk mulig.
 • Sikre at våre metoder og produkter er trygge for mennesker, husdyr og det omkringliggende miljøet.

Oppfyllelse av lovgivning og reguleringer:

 • Overholde alle relevante miljølover og forskrifter relatert til skadedyrbekjempelse.
 • Holde seg oppdatert og implementere bransjens beste praksiser for å sikre miljøsikkerhet.

Forebygging av forurensning:

 • Minimere risiko for forurensning i alle aspekter av vårt arbeid, inkludert transport, bruk av kjemikalier og avfallshåndtering.
 • Handle raskt og effektivt for å minimere miljøpåvirkningen ved eventuelle uhell.

Ansvarlig avfallshåndtering:

 • Sikre korrekt håndtering av alle produkter og materialer brukt i våre tjenester.
 • Fremme resirkulering og reduksjon av avfall der det er mulig.

Kundeopplæring og samarbeid:

 • Informere og rådgi kunder om miljøvennlige praksiser relatert til skadedyrbekjempelse.
 • Samarbeide med kunder for å implementere bærekraftige løsninger som passer deres individuelle behov.

Kontinuerlig forbedring og overvåkning:

 • Gjennomføre regelmessige vurderinger og forbedre våre miljøpraksiser basert på tilbakemeldinger fra kunder og resultater fra interne revisjoner.
 • Overvåke og måle effekten av våre miljøtiltak for å sikre kontinuerlig forbedring.

Selskapets forpliktelse mot miljøet i kundesammenheng

Skadedyrkontroll 1 AS er dedikert til å integrere miljøhensyn i alle stadier av vår serviceleveranse, fra planlegging og utførelse til oppfølging av skadedyrtjenester. Vi anerkjenner vårt direkte ansvar overfor lokalsamfunnene vi opererer i og tar dette på alvor ved å:

 • Tilby opplæring og ressurser til våre ansatte for å sikre leveranse av tjenester på en miljøansvarlig måte.
 • Engasjere oss i dialog med kunder, lokalsamfunn og industripartnere for å fremme miljøbevissthet og bærekraftige praksiser.
 • Ha en proaktiv tilnærming til miljøledelse, med en klar forpliktelse til kontinuerlig forbedring og innovasjon innen vårt felt.

Ved å implementere denne miljøpolitikken viser Skadedyrkontroll 1 AS sitt engasjement for å beskytte miljøet og fremme bærekraftige praksiser i alle aspekter av vår virksomhet, spesielt i forbindelse med tjenester utført hos våre kunder.

Skadedyrkontroll 1 AS sitt slagord er: Effektiv og miljøbevist skadedyrkontroll

Å utføre effektiv og miljøbevisst skadedyrkontroll innebærer å kombinere effektive skadedyrbekjempelsesmetoder med en sterk forpliktelse til miljøvern. Dette innebærer å velge metoder og produkter som ikke bare effektivt fjerner eller forhindrer skadedyr, men også minimerer skade på miljøet, mennesker og ikke-målarter.

For våre godkjente skadedyrteknikere krever dette grundig kunnskap om både skadedyrene og de mest miljøvennlige metodene for å håndtere dem. Det innebærer ansvarlig håndtering av kjemikalier, hvis de brukes, samt en forpliktelse til kontinuerlig læring og tilpasning til de nyeste, mest effektive og bærekraftige praksisene. Skadedyrkontrolløren må også ha evnen til å opplyse og rådgi kunder om de beste praksisene for å forhindre fremtidige skadedyrproblemer på en miljøvennlig måte.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top