Skadedyrkontroll1

Trenger du hjelp med skadedyr?

Flaggermus

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Flaggermus

Utseende

  • Tynn flyvehud mellom forbein, bakbein og hale
  • Ekskrementer: minner om muselort, men de er tørre og smuldrer lett opp mellom fingrene.

Biologi og adferd

I Norge har vi 13 arter. Flaggermus finnes over hele landet. De er hovedsakelig skumrings- og nattaktive, lever av insekter og føder kun én unge (om sommeren).

Skade

Flaggermus kan bli et problem når de opptrer i boliger. De kan lage irriterende støy, spesielt under ynglingen. Møkk og urin kan medføre lukt og misfarging av gulv og vegger. Bitt ved håndtering av flagger- mus har i utlandet forårsaket dødsfall pga. rabies, men dette er ikke registrert i Norge. Enkelte mennesker er redde for flaggermus og ønsker å łerne dyrene selv om de ikke forårsaker skade. Saklig informasjon om dyrenes levevis hjelper som oftest. Flaggermus gnager ikke på ting, og de lager heller ikke bol.

Forebygging og bekjempelse

  • Alle flaggermusarter er fredet og skal ikke Fylkesmannen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til felling.
  • All sikring av bygninger mot flaggermus skal kun skje i september måned (etter yngletiden og før vinterdvalen).
  • Sikre bygninger ved å tette sprekker og hull større enn 3 mm med plastnetting eller
  • Enkeltdyr som har forvillet seg inn kan fanges og slippes ut i det
  • Bruk hansker ved håndtering av flaggermus (i tilfelle bitt). Ved bitt skal såret vaskes godt og lege
  • Lydskremmere har ingen effekt.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Oslo

Bærum

Moss

Ås

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale