Skadedyrkontroll1

Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Bli kvitt skjeggkre – Skadedyrkontroll

Hvordan bli kvitt Skjeggkre

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudatum) er et skadedyr som ikke bærer på sykdommer eller skader bygninger som mange andre typer skadedyr, men når de slår seg ned i hjemmene våre har de en tendens til å bli veldig plagsomme og etter en stund begynner å dukke opp i store antall og forårsake stress og psykiske forstyrrelser hos mennesker.

Hvordan bli kvitt Skjeggkre

I 2018 var problemet med disse insekten så alvorlig i Norge at skadedyravdelingen ved Folkehelseinstituttet, sponset av et større forsikringsselskap, startet et vitenskapelig prosjekt for å finne en løsning på problemet. Hovedmålet var å finne ut hvordan vi effektivt kunne håndtere infeksjoner i hjemmet og på arbeidsplassen.

Norge hadde sine første påvisninger av skjeggkre i 2013. Siden dette insektet ikke tidligere var funnet naturlig i Norge, var det et importinsekt som spredte seg gjennom hjem og arbeidsplasser som en sykdom. På mindre enn 5 år ble det ansett som det vanligste skadedyret i Norge med behov for skadedyrbekjempelse.

Insektkontroll

Siden den normale prosedyren på dette tidspunktet var å behandle med giftig sprøytemiddel i hele huset for å redusere antallet, var hovedmålet med prosjektet å finne mer effektive behandlinger som brukte mindre eller ingen kjemikalier for å håndtere angrep. Etter kort tid med forskning fant de et kjemikalie som var langt bedre enn alle andre ingredienser som ble brukt. Dette insektmiddelet var indoksakarb i form av forgiftet åte. Da dette kjemikaliet først ble testet i feltforsøk, så de at bevisene fra laboratoriet lett ble overført til virkelige forsøk. Neste mål var å finne den beste teknikken, hvordan implementere dette. Metoden med å plassere bittesmå mikroprikker med forgiftet åte var langt mer effektiv enn alle andre kontrollmetoder som ble prøvd. Ulike måter å legge ut åte på ble prøvd for å se om ulike teknikker ga samme resultater. Her fant de ut at måten det forgiftede åte ble utplassert på var ekstremt viktig for utfallet.

Hvordan gjøre behandlingen

Måten den forgiftede åten skal legges på, er som mikrodråper hver 50-100 cm i hele bygningen. Alle gulvlister bør behandles med små prikker av dette middelet. Dråper kan være opptil 10-20 mg. Dette er veldig små flekker og vil ikke være veldig synlig i boligen etter behandlingen. Denne metoden bør brukes i alle rom, i hele bygningen for best effekt. Den totale mengden forgiftet åte bør ikke være stor.

Etter å ha opplevd denne behandlingsmetoden i flere år, har vi nå virkelig god statistikk på hvordan dette fungerer og hva slags resultat vi kan forvente.

Etter 1 full behandling reduseres innbyggertallet i huset med minimum 90 %. Behandlingen når dette tallet etter ca. 8-12 uker. Da forskerne brukte limfeller for å samle inn data etter behandling, fant de at reduksjonseffekten fortsatte også etter dette tidspunktet. Maksimal effekt på opptil 98 % ble målt etter 6 måneder.

Hvordan kan denne behandlingen ha denne langvarige effekten?

Da forskerne studerte behandlingseffekten fant de ut at hovedårsaken til denne effekten var at Indoxacarb var svært effektiv i primæreffekten (direkte forbruk), men siden skjeggkre er kannibaler, var den sekundære toksiske effekten også veldig sterk. En svært høy prosentandel av insekter som konsumerte andre insekter døde også. Dette skjedde også vider med insekter som igjen spiste disse insektene. Dette beviste at densekundære og tertiære effekten spilte en viktig rolle for de gode resultatene av disse behandlingene.

Skjeggkre kan effektivt kontrolleres med giftåte. Den sikreste metoden vil være å påføre mikrodråper hver 50-100 cm i hele bygget, effekten ved 1 behandling er meget høy, men for best resultat anbefales det at behandlingen gjentas etter 6-9. måned.

Det er usannsynlig at vi effektivt kan bli kvitt 100 % av disse insektene i hjemmene våre, ettersom de gjemmer seg dypt inne i konstruksjonen av bygninger og lever av alt organisk de kan finne. Men vår forskning og erfaring forteller oss at et kraftig angrep som forårsaker høye nivåer av ubehag i våre hjem kan kontrolleres effektivt. Befolkningen vil reduseres til et tall vi ikke føler eller ser i hjemmene våre.

Ta kontakt